Stammebehandling - hva hjelper for hvem? Individualisert stammebehandling for voksne som stammer

Logoped og stipendiat Hilda Sønsterud kommer og forteller om doktorgradsprosjektet Stammebehandling hva hjelper for hvem? 

Stamming oppleves og håndteres veldig forskjellig. På grunn av store individuelle variasjoner i symptomer og opplevelse av vansken, er det viktig å finne ut hvordan man best kan legge til rette for en mer fleksibel og persontilpasset oppfølging. Prosjektet «Stammebehandling – hva hjelper for hvem?» har som hovedmål å sette fokus på stammebehandling for voksne, og å være et bidrag til at flere personer kan få en mer individrettet og optimalisert stammebehandling. Forskning viser at det er mange former for behandling som har effekt, men studiene er ofte basert på gruppegjennomsnitt. Klinisk erfaring viser på sin side at det som kan være en god og effektiv tilnærming for en person, kan oppleves helt feil for en annen. Utfordringen blir ofte å finne ut hva slags tiltak som kan fungere best for hvem, hvilket også dette prosjektet vil ta utgangspunkt i.

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo, Statped sørøst, avdeling språk/tale og Norsk interesseforening for stamme. Prosjektet er støttet av Ekstrastiftelsen Helse og Rehabilitering, og godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Helse Sør-Øst. Følgende personer er med som veiledere: Melanie Kirmess, Institutt for spesialpedagogikk, UiO, Margrethe Seeger Halvorsen, Institutt for psykologi, UiO, Kristin Feragen, Senter for sjeldne diagnoser, OUS, og David Ward, University of Reading.   

Emneord: Stamming, Taleflytvansker, Behandling
Publisert 26. jan. 2016 13:41 - Sist endret 28. mai 2019 14:31