English version of this page

To nye PhD-prosjekter i klinisk lingvistikk

Helene Killmer og Ingeborg Ribu vil presentere sine doktorgradsprosjekter i klinisk lingvistikk 22. september. 

 

Helene Killmer har Master i Speech- and Language Pathology fra Universitetet i Groningen (Nederland), og har jobbet som underviser og forskningsassistent og logoped ved forskjellige forskningsinstitusjoner i Tyskland, Nederland og Sveits.

Siden august har hun vært ansatt som doktorgradsstipendiat i Forskergruppa for klinisk lingvistikk og språktilegnelse, og skal forske på samtaler ved afasi.

Hun vil presentere prosjektet sitt: The role of repetition in conversation of speakers with aphasia. 

 

Ingeborg Ribu har sin master fra ILN, og har siden i vår jobbet som stipendiat i Forskergruppa for klinisk lingvistikk og språktilegnelse med prosjeketet: "Språklige ferdigheter ved aldring og demens". 

Prosjektet tar for seg produksjon og forståelse av både enkeltord og setninger hos personer med Alzheimers sykdom. 

 

Begge foredragene vil være på engelsk.

Arrangementet er åpent for alle.

Emneord: Afasi, Alzheimers sykdom, klinisk lingvistikk
Publisert 7. nov. 2016 10:33 - Sist endret 6. aug. 2020 15:01