2017

Tidligere

Tid og sted: 16. nov. 2017 14:15, HW536

Stipendiat Siri Steffensen Bratlie og professor Janne von Koss Torkildsen ved Institutt for spesialpedagogikk kommer til oss for å presentere et nytt digitalt opplegg for stimulering av ordforrådet til barn i småskolen.

Tid og sted: 26. okt. 2017 14:15, HW536

Kate Kuzmina og Leena Maria Heikkola ble ansatt på MultiLing før sommeren for å jobbe på det nye prosjektet om studier av flerspråklig afasi.

Tid og sted: 28. sep. 2017 14:15, MultiLings møterom (421), Henrik Wergelands hus

Julien Mayor er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO. Han kommer til oss for å snakke om barns tidlige språkutvikling.

Tid og sted: 8. juni 2017 14:15, HW 536

Til vårens siste kliniske forum får vi besøk fra Anne M. Frank og Kirsten Meyer Bjerkan fra Statped som vil presentere sitt arbeid med å tilpasse og tilrettelegge et logopedisk kartleggingsverktøy for norsk.

Verktøyet er utviklet av prof. Annette Fox-Boyer, Europäische Fachhochschule (EUFH), Rostock, for tysk. Arbeidet gjøres i samarbeid med professor Fox-Boyer.

Tid og sted: 1. juni 2017 14:15, Rom 536, Henrik Wergelands hus

Medlemmer fra forskergruppen skal holde muntlige innlegg på ISB. Hanne Gram Simonsen, Marianne Lind, Ingeborg Ribu, Malene Bøyum og Jan Svennevig  skal snakke om Lexical access in a bilingual speaker with dementia: changes over time og Mira Goral og Monica Norvik Knoph skal bidra på et symposium om Communication disorders in migrants and refugees hvor de skal snakke om Assessment of multilingual speakers with aphasia.

Vi er så heldige å få høre innleggene.

Tid og sted: 18. mai 2017 14:15, Rom 536, Henrik Wergelands hus

Jan de Jong fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Amsterdam kommer på besøk for å presentere sin forskning på barn med spesifikke språkvansker. 

Tid og sted: 6. apr. 2017 14:15, Rom 536, Henrik Wergelands hus

6. april får Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse besøk av Helene Fulland fra Statped, som i høst forsvarte sin doktoravhandling med tittelen: Language minority children's perspectives on being bilingual - On 'bilanguagers' and their sensitivity towards complexity.

Tid og sted: 16. mars 2017 14:15, Rom 536, Henrik Wergelands hus

Dr. Anthony Pak Hin Kong kommer til oss 16. mars for å presentere en nyopprettet database for tale og gester (Database of Speech and GEsture - DoSaGE), og diskutere forskjeller i gestbruk mellom amerikanske og kinesiske informanter med og uten afasi.