English version of this page

To nye post doc-prosjekter om flerspråklig afasi

Kate Kuzmina og Leena Maria Heikkola ble ansatt på MultiLing før sommeren for å jobbe på det nye prosjektet om studier av flerspråklig afasi.

Leena Maria Heikkola og Kate Kuzmina

Leena Maria Heikkola kommer fra Finland, der hun tok en doktorgrad i nevrolingvistikk ved universitetet i Åbo/Turku. Ved MultiLing skal hun bruke EEG/ERP for å forske på språkprosessering hos flerspråklige personer med afasi. Hun skal snakke om hva tidligere studier har funnet ut om språkprosessering hos flerspråklige personer med afasi, på alle deres språk, ved å bruke EEG/ERP. 

Kate Kuzmina tok doktorgraden sin i Hong Kong der hun forsket på sammenhengen mellom kognitive svekkelser og språkvansker hos personer med afasi. Som et delprosjekt under MultiLing Aphasia skal hun forske på hvorvidt og hvordan afatiske språkvansker påvirker muligheten til å forutse språklig informasjon hos flerspråklige personer med afasi. 

 

Begge foredragene vil bli holdt på engelsk.

 

 

Emneord: Afasi, flerspråklig afasi
Publisert 19. okt. 2017 09:36 - Sist endret 27. mai 2019 11:14