Et nytt vokabularstimuleringsopplegg for barn i småskolen

Stipendiat Siri Steffensen Bratlie og professor Janne von Koss Torkildsen ved Institutt for spesialpedagogikk kommer til oss for å presentere et nytt digitalt opplegg for stimulering av ordforrådet til barn i småskolen.

Under følger et kort sammendrag for foredraget. Arrangementet er åpent for alle, og vil foregå på norsk.

The Vocabulary Learning Challenge

Vi vil presentere det pågående forskningsprosjektet The Vocabulary Learning Challenge. Prosjektet dreier seg om utvikling og utprøving av et digitalt, morfologibasert vokabularstimuleringsopplegg for barn i småskolen. Vi vil vise noen resultater fra en pilotutprøving og fortelle om planer for en kommende randomisert kontrollert studie.

Publisert 10. nov. 2017 02:24 - Sist endret 10. nov. 2017 02:24