2018

Tidligere

Tid og sted: 22. nov. 2018 13:0016:30, Henrik Wergelands Hus, MultiLing Meeting Room 421

Vi inviterer til halvdags-symposium om språk og hjerne, med foredrag fra Annika Hultén (Aalto University), Kasper Boye (Københavns Universitet) og Thomas Bak (University of Edinburgh).

Portrait of Dr. Johanna Rendle-Short 
Tid og sted: 22. aug. 2018 12:1513:30, Henrik Wergelands Hus, MultiLings møterom 421

Johanna Rendle-Short, førsteamanuensis ved Australian National University, kommer til oss for å gi en gjesteforelesning om pragmatiske vansker hos barn diagnostisert med Asperger syndrom eller høyt-fungerende autisme.

Tid og sted: 24. mai 2018 14:1515:45, P.A. Munchs hus rom 489

24. mai kommer Melanie Kirmess til Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse. Hun vil presentere forskning på SunCIST, et program for rehabilitering for afasirammede etter hjerneslag, prøvd ut ved Sunnaas sykehus.

Tid og sted: 26. apr. 2018 14:1515:45, Mutliling Meeting room (4th floor)

Til møte i Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse 26. april kommer postdoktor Valantis Fyndanis ved MultiLing og masterstudent ved ILN, Sarah Cameron. De har sett etter kognitive fordeler ved flerspråklighet hos norske akademikere.

Tid og sted: 12. apr. 2018 14:1516:00, Henrik Wergelands hus, rom 536

Torsdag 12. april får vi besøk av Natalia Kartushina, postdoktor ved Psykologisk Institutt. Hun forsker på tidlig språkutvikling, og hos oss vil hun diskutere hvordan akustisk variasjon i input fra ulike talere eller fra en og samme taler kan være til hjelp eller hinder for fonologisk utvikling i et førstespråk eller andrespråk.