2019

Tidligere

Bilde av Tahreem Siddiqui
Tid og sted: 12. des. 2019 10:1512:00, MultiLings møterom 421, Henrik Wergelands hus

Torsdag 12. desember kommer Tahreem Ghazal Siddiqui for å presentere to studier av eldre sykehuspasienter. Siddiqui er stipendiat ved forskningsgruppa for Helsetjenesteforskning ved Ahus og Institutt for klinisk medisin på UiO, og i PhD-prosjektet sitt undersøker hun både kognitive effekter av medisiner og kommunikasjon mellom leger og eldre pasienter.

Bildet kan inneholde: mann, hår, ansikt, panne, øyenbryn.
Tid og sted: 5. des. 2019 14:1516:00, Møterommet på MultiLing

Maurits van den Noort er professor ved Kyung Hee University (Seoul), hvor han jobber i forskergruppa for smerte og nevrovitenskap. 

I desember kommer Maurits til klinisk forum for å presentere sin forskning på flerspråklighet og kognitiv kontroll.

Foredraget holdes på engelsk, derfor er også sammendraget nedenfor på engelsk. 

Bildet kan inneholde: briller, ansikt, hår, briller, hake.
Tid og sted: 14. nov. 2019 14:1516:00, MultiLing meeting room (421)

Sari Ylinen er forsker ved det utdanningsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Helsinki. Hun kommer til klinisk forum 14. November. 

Foredraget vil holdes på engelsk. 

Bilde av Gabrielle Weidemann
Tid og sted: 5. sep. 2019 14:1515:45, Henrik Wergelands Hus, MultiLing meeting room 421

Gabrielle Weidemann, førsteamanuensis i psykologi ved Western Sydney University, kommer til Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse 5. september for å holde foredraget «The influence of word and object salience on word learning under ambiguous conditions». Arrangementet foregår på engelsk og er åpent for alle.

Tid: 6. juni 2019 14:1515:45

På Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse 6. juni vil postdoktor ved MultiLing Kate Kuzmina presentere sin forskning på sammenhengene mellom språkferdigheter, kognitiv kontroll og effektene av psykolingvistiske egenskaper på bildebasert benevning av objekter hos personer med afasi.

Tid og sted: 21. mars 2019 14:1516:00, PAM 489

Julien Mayor er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO. Han kommer på Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse for å vise fram en ny kortversjon av foreldrerapporteringsskjemaet MacArthur-Bates Communicative Development Inventories.

Bilde av Liquan Liu
Tid og sted: 14. feb. 2019 14:1515:30, PA Munchs hus, rom 489

Vår nye Marie S. Curie-postdoktor Liquan Liu vil fortelle om sitt forskningsprosjekt ved MultiLing på Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse i februar.