Deltakere i Klinisk lingvistikk og språktilegnelse

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Ane Theimann Stipendiat ane.theimann@iln.uio.no Lingvistikk, Språkvitenskap, Barns språktilegnelse, Flerspråklighet, Blikksporing, Psykolingvistikk, Språkprosessering
Anne Marie Landmark +47 22856113 +47-41259131 a.m.landmark@iln.uio.no Språkvitenskap, Norsk som andrespråk, Sosiolingvistikk, Samtaleforskning, Kommunikasjon, Flerspråklighet
Audun Rosslund Stipendiat audun.rosslund@iln.uio.no Barns språktilegnelse, Spedbarnsrettet tale, Psykolingvistikk
Elisabet Garcia Gonzalez Stipendiat +47 22854043 e.g.gonzalez@iln.uio.no
Franziska Köder Forsker og labkoordinator +47-22844289 franziska.koder@iln.uio.no
Hanne Gram Simonsen Professor emeritus +4722854182 +4790128109 (mob) h.g.simonsen@iln.uio.no Språkvitenskap, Lingvistikk, Klinisk lingvistikk, Barns språktilegnelse, Afasi, Demens, Språkpsykologi, Fonetikk, Fonologi, Kognitiv lingvistikk, Flerspråklighet
Helene Killmer-Rumpf Stipendiat +47 939 54 136 helene.killmer-rumpf@iln.uio.no Klinisk lingvistikk, Afasi, Samtaleforskning, Psykolingvistikk
Ingeborg Sophie Bjønness Ribu Stipendiat +47 22857688 i.s.b.ribu@iln.uio.no Språkvitenskap, Lingvistikk, Klinisk lingvistikk, Demens, Alzheimers sykdom, Psykolingvistikk, primær progressiv afasi
Ingrid Lossius Falkum Førsteamanuensis +47 22844838 +4791307237 (mob) i.l.falkum@ifikk.uio.no Filosofi, Lingvistikk, Pragmatikk, Kommunikasjon, Språkfilosofi, Utviklingspsykologi
Jan Svennevig Professor II +47 22856148 jan.svennevig@iln.uio.no Retorikk, Kommunikasjon, Nordisk språk, Tekstvitenskap, Flerspråklighet
Liquan Liu +47 22854298 liquan.liu@iln.uio.no Flerspråklighet
Marianne Lind
Michela Iacorossi Vitenskapelig assistent michela.iacorossi@iln.uio.no
Monica I. Norvik Forsker +47 22 84 49 08 +4791721595 (mob) +47 91721595 monica.norvik@iln.uio.no Afasi, Flerspråklighet, Kartlegging, Logopedi, Klinisk lingvistikk
Minna Lehtonen Professor II +47 22844293 minna.lehtonen@iln.uio.no
Natalia Kartushina Førsteamanuensis +47 22845021 natalia.kartushina@iln.uio.no Flerspråklighet
Pernille Hansen +47 22844294 +4799774337 (mob) pernille.hansen@iln.uio.no
Sarah Cameron Forskningstekniker sarahpc@student.ilos.uio.no
Valantis Fyndanis Forsker +47 22854296 valantis.fyndanis@iln.uio.no
Yesim Sevinc Postdoktor yesim.sevinc@iln.uio.no