Nettverk

Collaboration of aphasia trialists (CATs)

Finansiert av COST (2012-2015, som IS1208) og Tavistock trust for aphasia (2016-2020). Deltakere fra forskergruppa: Monica Norvik, Hanne Gram Simonsen, Valantis Fyndanis, Marianne Lind, Ingvild Røste.

Nordic research network on ethnicity and the dementias

Finansiert av Nordens Velferdssenter. Deltakere fra forskergruppa: Pernille Hansen og Anne Marie Landmark.

The DELAD initiative

Finansiert av Svenska Riksbankens Jubileumsfond og CLARIN. Deltakere fra forskergruppa: Kristian Emil Kristoffersen og Pernille Hansen.

The European network on Communicative Development Inventories (CDI)

Deltakere fra forskergruppa: Hanne Gram Simonsen, Kristian Emil Kristoffersen, Nina Gram Garmann, Pernille Hansen og Anna Sara Romøren.

Norsk forening for kognitiv lingvistikk (NORKOG)

Deltakere fra forskergruppa: Hanne Gram Simonsen, Nina Gram Garmann (forh. leder), Kristian Emil Kristoffersen, Ingeborg Sophie Ribu, Elisabeth Holm, Anna Sara Romøren, Pernille Hansen (styremedlem 2018-2020). 

Avsluttede nettverk

Phonological and lexical acquisition in mono- and bilingual children in the Nordic and the Baltic states (NorPhLex)

Finansiert av NordForsk (2011-2014), og ledet av Kristian Emil Kristoffersen, Nina Gram Garmann og Hanne Gram Simonsen. Deltakere fra forskergruppa: Pernille Hansen, Yulia Rodina, Anna Sara Romøren. Andre deltakende institusjoner: Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Tromsø, Syd-dansk Universitet (Odense), Högskolan i Gävle, Stockholms universitet, University of Tallinn, University of Tartu, University of York og University of Newcastle.

Language impairment in a multilingual society: Linguistic patterns and the roads to assessment (BiSLI)

Finansiert av COST (2009-2013, som IS0804). Deltakere fra forskergruppa: Hanne Gram Simonsen og Pernille Hansen.

Publisert 23. aug. 2010 16:17 - Sist endret 7. mai 2019 15:14