Samarbeid

Forskergruppen samarbeider med en rekke institusjoner, enten gjennom faste samarbeidsavtaler eller gjennom ulike prosjekter og nettverk.

Samarbeidspartnere

 • Statped sørøst, fagavdeling språk/tale (tidligere Bredtvet kompetansesenter)
 • Rikshospitalet, Oslo
 • Sunnaas sykehus
 • Hukommelsesklinikken, Ullevål universitessykehus
 • Høgskolen i Oslo og Akershus v/ Nina Gram Garmann
 • Universitetet i Bergen, Avdeling for biologisk og medisinsk psykologi v/ Janne von Koss Torkildsen
 • Syddansk Universitet, Odense, Center for Børnesprog, v/ Dorthe Bleses
 • Queen Margaret University, Edinburgh, v/ Jim Scobie, Natasha Zharkova, Alan Wrench
 • St Petersburg State University, Department of Linguistics, v/ Tatiana Chernigovskaya
 • University of Tampere, v/ Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka
 • NTNU, Trondheim, v/ Mila Vulchanova
 • University of York, Department of Language and Linguistic Science, v/ Marilyn Vihman

Prosjekter
Nettverk

 

Publisert 17. sep. 2010 17:39 - Sist endret 2. feb. 2017 12:08