English version of this page

Fonologisk utvikling hos norske barn 14–25 måneder

Prosjektet undersøker den aller tidligste språklige utviklingen hos små barn som skal lære norsk.

Om prosjektet

Prosjektet følger fire jenter og fire gutter over ett år for å undersøke den aller tidligste fonologiske og leksikalske utviklingen hos små barn som skal lære norsk. Barna har blitt videofilmet, og lydfilene transkriberes i Phon. Hovedmålet med undersøkelsen er å kartlegge variasjonen i barns tidligste utvikling. Andre mål er å finne ut om det er en sammenheng mellom små barns babling og utvalget av de første ordene som barna sier. Noen mener nemlig at barna velger de første ordene som de sier ut fra hva de kan klare å si. De norske funnene blir sammenlignet med funn som er gjort i andre språk, for eksempel engelsk, italiensk, fransk og arabisk.

Ansvarlig for prosjektet er førsteamanuensis Nina Gram Garmann ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Les mer:

Norske barns første ord

Fra babling til språk

Babyspråk på norsk

 

 

Tilbake til prosjektoversikt

Emneord: Språktilegnelse, Ordforråd, Fonologi
Publisert 17. sep. 2010 14:49 - Sist endret 1. juli 2022 13:46