English version of this page

Afasi og muntlig tekstproduksjon

Prosjektet Afasi og muntlig tekstproduksjon (2008-2012) hadde to hovedmål:

- å gi økt kunnskap om evnen til sammenhengende muntlig språkproduksjon hos norsktalende personer som er rammet av afasi, med spesielt fokus på leksikon og syntaks

- å undersøke likheter og variasjoner i språkproduksjonen hos norsktalende personer uten afasi for dermed å kunne etablere en norm for den språklige rehabiliteringen

Om prosjektet

Det å produsere sammenhengende muntlige tekster, som fortellinger og beskrivelser, er ofte utfordrende for personer med afasi. For eksempel kan det være vanskelig for personer med denne typen ervervet språkvanske å finne fram til kontekstuelt passende ord og sette ordene sammen til lengre ytringer. Samtidig er muntlige tekster en naturlig del av dagliglivets kommunikasjon for de aller fleste språkbrukere. I forbindelse med språklig rehabilitering er det derfor også viktig å kartlegge afasirammedes evne til sammenhengende muntlig språkproduksjon på en systematisk måte.

Medarbeidere i prosjektet

Andre samarbeidspartnere

 • Logoped MNLL, seniorrådgiver Line Haaland-Johansen (Bredtvet kompetansesenter)
 • Logoped MNLL, rådgiver Ingvild Røste (Bredtvet kompetansesenter)
 • Logoped MNLL, seniorrådgiver Monica Knoph (Bredtvet kompetansesenter)
 • Professor Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka (University of Tampere)
 • Logoped, MNLL, PhD Melanie Kirmess (Sunnaas sykehus/ISP, UiO)
 • Eli Anne Eiesland (ILN, UiO)

Publikasjoner

 • Eiesland, Eli Anne & Lind, Marianne (2012). Compound nouns in spoken language production by speakers with aphasia compared to neurologically healthy speakers: An exploratory study. Clinical Linguistics & Phonetics, 26, 232-254.
 • Korpijaakko-Huuhka, Anne-Maija & Lind, Marianne (2012). The impact of aphasia on textual coherence: Evidence from two typologically different languages. Journal of Interactional Research in Communication Disorders, 3 (1), 47-70.
 • Kirmess, Melanie & Lind, Marianne (2011). Spoken language production as outcome measurement following constraint induced language therapy. Aphasiology, 25 (10), 1207-1238.
 • Lind, Marianne; Kristoffersen, Kristian Emil; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2010). Oral Language: What is Normal? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 6, 109-110.
 • Lind, Marianne; Kristoffersen, Kristian Emil; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2009). Semi-spontaneous oral text production: Measurements in clinical practice. Clinical linguistics & phonetics, 23, 872-88.

 

Tilbake til prosjektoversikt

Emneord: Språkvansker, Afasi, Klinisk lingvistikk
Publisert 23. aug. 2010 16:11 - Sist endret 4. des. 2017 12:38