Undersøkelse om norske ords billedlighet

Ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, arbeider vi med å lage en oversikt over billedligheten for norske ord. Billedlighet vil si hvor lett eller vanskelig det er å forestille seg hva det er ordet viser til. Det er for eksempel ganske lett å se for seg en «katt», mens det for mange er mye vanskeligere å se for seg hva «egenskap» er.

Til dette trenger vi hjelp fra mange språkbrukere, og vi vil gjerne invitere deg til å være med på undersøkelsen. Det du skal gjøre, er å svare på noen spørsmål (om alder, kjønn, dialektbakgrunn osv.), og så får du se en del ord som du skal rangere på en skala.

Det er frivillig å være med, og du har mulighet til å trekke deg når som helst underveis, uten å måtte begrunne dette nærmere. Alle data fra undersøkelsen behandles konfidensielt. Prosjektet avsluttes 1. august 2016. Da slettes alle e-postadresser og opplysninger knyttet til enkeltpersoner. Alle resultater fra undersøkelsen blir anonymisert, slik at det ikke vil være mulig å spore noen opplysninger tilbake til enkeltpersoner.

Vi håper du vil være med og svare på undersøkelsen vår. Vi anslår at det vil ta ca et kvarter. Blant deltakerne trekker vi ut 3 vinnere som hver vil motta en boksjekk på kr. 1000,-.