English version of this page

CLT - et nytt verktøy for kartlegging av ordforråd hos tospråklige barn

Forskergruppen for klinisk lingvistikk og språktilegnelse deltar i det europeiske COST-samarbeidet Bi-SLI, som har som formål å finne frem til metoder for å identifisere språkavvik hos flerspråklige barn. Et av prosjektene går ut på å utvikle Cross-linguistic lexical tasks (CLT), et nytt verktøy for å kartlegge ordforråd innenfor begge språk hos tospråklige barn.

CLT er laget for å kunne kartlegge ordforråd innenfor begge språk hos tospråklige barn, og gi fullstendig sammenlignbare resultater. Verktøyet består av fire deler, som hver består av 32 spørsmål:

  • Forståelse substantiv: Barnet får høre et spørsmål (eks: "Hvor er det et øre?"), ser fire bilder, og skal peke på det han/hun mener passer best.
  • Forståelse verb: Barnet får høre et spørsmål (eks: "Hvem er det som maler?"), ser fire bilder og skal peke på det han/hun mener passer best.
  • Produksjon substantiv: Barnet blir spurt ”Hva er dette?”, og får se et bilde. Han/hun skal svare på spørsmålet.
  • Produksjon verb: Barnet får spørsmål som "Hva gjør han?" og får se et bilde. Han/hun skal svare på spørsmålet.

Eksempel CLTMålordene er valgt ut fra en liste med 300 substantiv og verb som har tilnærmet lik betydning på tvers av 34 forskjellige språk, rangert etter kompleksitet og tilegnelsesalder innenfor hvert språk. Så langt er CLT laget for 12 forskjellige språk: afrikaans, engelsk, finsk, italiensk, libanesisk, litauisk, maltesisk, norsk, polsk, serbisk, slovakisk og tyrkisk. Den norske versjonen av CLT fins i papirversjon og som dataprogram. Dataversjonen kjøres på en PC med trykkfølsom skjerm, og registrerer reaksjonstid i tillegg til barnas svar.

Tidsplan

Før verktøyet kan brukes til å diagnostisere språkvansker, må det testes ut og normeres. Den norske versjonen ble utviklet høsten 2012, og den skal testes ut på enspråklige norske barn og tospråklige polsk-norske barn i løpet av våren 2013, i samarbeid med barnehager i Oslo-området. Samtidig kartlegges de polsk-norske barnas polske ordforråd med den polske versjonen, som allerede er testet ut på enspråklige polske barn. Foreløpige resultater for november 2012 - mai 2014 er sammenfattet i en kort rapport sendt ut til foreldre, barnehager og andre interesserte i august 2014.

Medarbeidere i prosjektet

I forskergruppen:

  • Professor Hanne Gram Simonsen
  • Stipendiat Pernille Hansen
  • Vitenskapelig assistent Ingeborg Ribu
  • Vitenskapelig assistent Elisabeth Holm

Gjennom Bi-SLI:

  • Professor Ewa Haman, Universitetet i Warsawa
  • Stipendiat Magdalena Łuniewska, Universitetet i Warsawa

 

Publisert 16. jan. 2013 14:20 - Sist endret 6. des. 2021 13:15