Deltakere i Cri du chat-syndrom: Ei undersøking av språklege ferdigheiter

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Kristian Emil Kristoffersen
Nina Gram Garmann
Hanne Gram Simonsen Professor emeritus +4722854182 +4790128109 (mob) h.g.simonsen@iln.uio.no Språkvitenskap, Lingvistikk, Klinisk lingvistikk, Barns språktilegnelse, Afasi, Demens, Språkpsykologi, Fonetikk, Fonologi, Kognitiv lingvistikk, Flerspråklighet

Andre deltakere

  • Kristin Wium
  • Sonja Erlenkamp