EPG til klinisk bruk og trykkmåler til måling av intraoralt lufttrykk

Utvikling av teknologi for målinger av taleorganenes funksjon under ulike typer artikulasjon

Om prosjektet

I et igangværende forskningsprosjekt "Elektronisk database over norske språklyder (vokaler og konsonanter)" (NFR prosjektnr. 141164/520) har vi foretatt målinger av taleorganenes funksjon under ulike typer artikulasjon. I disse undersøkelsene har vi benyttet oss av registreringsutstyr som EPG (elektropalatografi), EMA (elektromagnetisk artikulografi), laryngografi, utstyr for måling av intraoralt lufttrykk og utstyr for måling av oral og nasal luftstrøm.Disse instrumentene har muliggjort objektive artikulatoriske målinger.

Imidlertid har vi sett at den nåværende teknologien bør videreutvikles for å gi enda mere pålitelige registreringer. Vi vil samarbeide med en gruppe på Matematisk instiutt, UiO om videreutvikling av trykkmålere og med miljøer ved University of Queensland, Australia og Queen Margaret University College, Edinburgh, UK om videreutvikling og klinisk bruk av EPG. Vi har som mål å bli et nasjonalt ressurssenter for klinisk bruk av fonetisk utstyr.

Utførende forskere:

Tilbake til prosjektoversikt

 

Publisert 23. aug. 2010 16:11 - Sist endret 1. juli 2016 11:38