English version of this page

Norske barns første ord

I prosjektet Norske barns første ord undersøker vi hvilke ord norske barn lærer først.

Om prosjektet

Vi undersøker hvilke ord det er mest sannsynlig at et norsk barn lærer først, og ser nærmere på de fonologiske egenskapene til disse ordene. Vi har funnet ut at norske barn lærer omtrent like mange énstavelses- som tostavelsesord, og at mange av ordene begynner på en bilabial /b, p, m/. Grunnen til at mange barn lærer ord som begynner på bilabial tidlig kan være at de er lette å se, og at det er relativt enkelt å produsere disse lydene. 

Her er de ti første ordene norske barn lærer:

1. mamma

2. hei

3. brr (bil-lyd)

4. pappa

5. nam-nam

6. nei

7. ha det

8.

9. takk

10. voff-voff

 

Vi har sammenlignet ordene norske barn lærer med de første ordene i dansk, svensk, engelsk og italiensk. Alle barn lærer ord som begynner med bilabial tidlig, men det varierer med hvilket språk barna skal lære hvor lange ord barna lærer. Vi har også sammenlignet barns språk med voksnes språk. Da fant vi ut at barn bruker kortere ord og flere ord som begynner med bilabialenn voksne, og at voksne som snakker med barn også bruker flere ord som begynner med bilabial og ord som er kortere, enn voksne som snakker med voksne.

Prosjektet har vært populært i mediene, og det er til og med laget en ballettforestilling for barn under tre år som er inspirert av denne forskningen: La la Pop av Inger Cecilie Bertrán de Lis.

Les mer her: 

Her er norske barns første ord. hioa.no forskning.no

Here are the first words spoken by Norwegian children. sciencenordic.com

Dette er norske barns første ord. aftenposten.no bt.no

Kristiansen, Nina (2014): Hvorfor ser du aldri babyduer? Kagge forlag.

Dansende første ord. hioa.no
 
 
Emneord: Språktilegnelse, Fonologi, Ordforråd
Publisert 17. nov. 2014 18:22 - Sist endret 11. jan. 2019 10:37