Formidlingsnettstedet "Språkvansker"

Formidlingsnettstedet «Språkvansker» er etablert for å gjøre forskning innenfor områdene klinisk lingvistikk og språktilegnelse tilgjengelig utover universitetets grenser, i dialog med ulike brukergrupper. Aktuelle målgrupper for formidlingen er personer med språkvansker og deres pårørende, og fagfolk i tjenesteapparatet som arbeider med personer med språkvansker.

Om prosjektet

Prosjektets mål var å gjøre forskning innenfor områdene klinisk lingvistikk og språktilegnelse tilgjengelig utover universitetets grenser, i dialog med brukerne. Klinisk lingvistikk er studiet av hvordan språket påvirkes av sykdom og skade. Aktuelle målgrupper for formidlingen er personer med språkvansker og deres pårørende, og fagfolk i tjenesteapparatet som arbeider med personer med språkvansker.

Prosjektet var et samarbeid mellom Afasiforbundet i Norge, Foreldreforeningen for barn med språkvansker, Frambu senter for sjeldne funksjonshemminger, Møller kompetansesenter, Norsk logopedlag, Bredtvet kompetansesenter og forskergruppa i klinisk lingvistikk og språktilegnelse ved Universitetet i Oslo.

Det konkrete resutatet av prosjektet er nettstedet Språkvansker. Nettstedet inneholder informasjon om språkvansker, om normal og forsinket språkutvikling, om kartleggingsverktøy for typisk og atypisk språkutvikling og språkferdigheter, og relevante typer språkdata. Informasjonen skal formidles på en lett tilgjengelig måte.

Prosjektet var et formidlingsprosjekt som ble finansiert av Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Leder for prosjektet: Professor Kristian Emil Kristoffersen.

Tilbake til prosjektoversikt

 

 

 

Emneord: språkvansker, språkutvikling, språktilegnelse Av Laila Henriksen og Eli Anne Eiesland
Publisert 17. sep. 2010 14:55 - Sist endret 6. des. 2021 13:15