Tidlig språkutvikling hos norske barn (2008-2011)

Formålet med undersøkelsen var å lære mer om tidlig språkutvikling hos norske barn mellom 8 og 36 måneder.

Om prosjektet

Tidlig språkutvikling hos norske barn er en undersøkelse som ble planlagt og gjennomført ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo i årene 2008-2011, og var da den største av sitt slag i verden. Undersøkelsen er basert på en norsk tilpasning av et opprinnelig amerikansk foreldrerapporteringsinstrument, MacArthur-Bates Communicative development Inventories (CDI), der foreldre krysser av på et skjema for å vise hvor barna er i sin kommunikative utvikling når det gjelder gester, ordforråd og tidlig grammatisk utvikling.

Resultatene fra undersøkelsen er blant annet publisert som et sett av normer som for eksempel helsestasjoner eller andre som arbeider med barns tidlige kommunikasjonsutvikling  kan bruke for å avdekke språkvansker hos barn (Kristoffersen og Simonsen 2012). Resultatene er også kort omtalt på formidlingsnettstedet Språkvansker.

Resultatene skal dessuten brukes i videre forskning på norsk barnespråk. Norge er ett av over 50 land som har gjennomført tilsvarende barnespråkundersøkelser basert på CDI. At denne undersøkelsen med omtrent det samme innholdet er blitt gjort i så mange land, gjør det mulig å sammenligne språkferdighetene til våre småbarn med resten av verden.

Til prosjektets nettsider

 

Tilbake til prosjektoversikt

 

Emneord: CDI, Språktilegnelse, Kartlegging
Publisert 23. aug. 2010 16:11 - Sist endret 1. juli 2022 13:49