English version of this page

Konsonantgrupper hos 2–4-åringer

Prosjektet undersøker tilegnelsen av ordinitiale konsonantgrupper hos norsktalende barn i alderen 2–4 år.

Prosjektet handler om tilegnelsen av ordinitiale konsonantgrupper med og uten /s/ i ord som for eksempel smokk, sko, grønn og blå hos barn i alderen 2–4 år som lærer norsk. Prosjektet har et spesielt fokus på feilmønstre. Tidligere studier av barns tilegnelse av konsonantgrupper i andre språk har identifisert flere utviklingstrender i tilegnelsen av konsonantgrupper på tvers av språk. Vi ser nærmere på noen av disse trendene for å plassere norsk i et større tverrspråklig bilde. I tillegg bruker vi artikulatorisk fonologi som redskap til å forstå feilmønstrene bedre.

 

Leder for prosjektet er Professor Hanne Gram Simonsen.

Øvrige deltagere er Professor Kristian E. Kristoffersen og Postdoktor Nina Gram Garmann.

 

Publikasjoner:
Kristoffersen, Kristian Emil & Simonsen, Hanne Gram 2006. The acquisition of #sC-clusters in Norwegian. Journal of Multilingual Communication Disorders  4.(3), s. 231-241.
Yavas, Mehmet; Ben-David, Avivit; Gerrits, Ellen; Kristoffersen, Kristian Emil & Simonsen, Hanne Gram 2008. Sonority and cross-linguistic acquisition of initial s-clusters. Clinical Linguistics & Phonetics 22, s. 421-441.

 

Tilbake til prosjektoversikt.

Publisert 26. aug. 2011 08:56 - Sist endret 1. juli 2016 11:51