Leksikografi

Leksikografi er det forskingsfaget som ligg til grunn for utarbeiing av ordbøker. I moderne leksikografisk forsking er korpuset ein heilt sentral reiskap. Den datateknologiske revolusjonen dei siste tiåra har gjort det mogleg å oppfylle leksikografanes behov for store samlingar av språkdata på ein enklare måte. Samstundes har digitale korpus påverka og endra metodane innanfor leksikografien.

Om gruppa

Forskargruppe for leksikografi består dels av leksikografar som brukar korpus, og dels av datalingvistar og informatikarar som byggjer korpus til blant anna leksikografisk arbeid. Gruppa er først og fremst eit forum for diskusjon av problem knytta til oppbygging av leksikografiske korpus, men vi diskuterer òg andre emne innan både datastøtta og datamaskinell leksikografi.

Prosjekter

Pågående korpusprosjekter:

  • BigBrother-korpuset. Korpuset består av transkripsjoner fra de fleste av TVNorges BigBrother-sendinger fra 2001. Transkripsjonene er knyttet til lyd- og videoopptak. Mer informasjon om korpuset.
  • Leksikografisk bokmålskorpus. Korpusprosjekt ledet av Ruth V. Fjeld. Korpuset skal dokumentere bokmål i perioden fra 1985 til i dag, og skal være på rundt 100 millioner ord. Mer informasjon om korpuset.
  • Nordisk dialektkorpus. Korpus og talespråksdatabase for skandinaviske dialekter. Transkripsjon av intervjuer, samtaler og spørreskjemaer fra 100 målepunkter i Norge sammen med transkripsjon av eldre opptak fra Målførearkivet. Mer informasjon om korpuset.
  • NoTa-Oslo. Talemålskorpus med ca 900 000 tusen ord knyttet til lyd- og videoopptak. Transkripsjoner av samtaler og intervju fra informanter født og oppvokst i Oslo-området. Mer informasjon om korpuset.
  • Nynorskkorpuset. ILNs nynorskkorpus utvikles av Norsk Ordbok 2014 og brukes i redigeringen av Norsk Ordbok.
  • TAUS-korpuset. Talemålskorpus fra Oslo med intervjuer fra 1971 - 1973. Transkripsjonene er knyttet til originale lydoopptak. Mer informasjon om korpuset.

Ressurser

Leksikografi

Korpusutvikling

Noen korpus på nettet

Se også hjemmesidene til:

Publisert 23. aug. 2010 16:11 - Sist endret 17. aug. 2015 12:48