Arrangementer

23 august 2019: Møte, middag og gjesteforelesning ved Prof. Dean Krouk (UiO og Litteraturhuset)

29 mai 2019: Tverrfaglig seminar (Professorboligen)

24-25 april 2019: Seminar om minoritetsdiskurser / fortellinger om minoriteter (Professorboligen)

13 februar 2019: Velkomstmøte og middag for nye stipendiater (UiO og Litteraturhuset)