Samtaler om samtaler: de norske CA-dagene

Velkommen til det første, formelt organiserte møtet mellom samtaleanalytikere på nasjonalt nivå i Norge!

Six people sitting on the floor against a gray wall talking to each other

Arrangementet blir digitalt. Lenken til ZOOM får du når du melder deg på.

Dette vil være den første samlingen av det vi ønsker skal bli en årlig begivenhet. Formålet med dette møtet er å bli kjent med det som skjer i norsk samtaleanalyse i dag, å bli kjent med hverandre, å konstituere et nasjonalt nettverk og å utvikle ideer for mulig forskningssamarbeid på tvers av universitetene i Norge.

Fristen for å melde seg på nå er utløpt. Ønsker du å delta møtet, send e-post til Marja Etelämäki (m.i.etelamaki@iln.uio.no).

PROGRAM

6. januar                                                                                                                        12:45-13:00 Åpning og digital samvær                                                                      13:00-13:45 Plenumsforedrag: Om samtaleanalysens utvikling i Norge, Jan  Svennevig (Universitetet i Agder)                                                                            13:45-14:00 Pause
14:00-14:25 Anmodninger av foreldre med afasi – muligheter og begrensninger, Helene Killmer (Universitetet i Oslo)                                                                       14:30-14:55 Pasienters symptombeskrivelse av akutte brystsmerter i akuttmottak, Anne Marie Dalby Landmark (Nordlandssykehuset, Bodø) og Eirik Hugaas Ofstad (Nordlandssykehuset, Bodø, og UiT Norges Arktiske universitet)  15:00-15:15 Pause                                                                                                  15:15-15:40 Hvorfor ler vi hos Peder? Marit Nygård Halvorsen (Universitetet i Oslo) 15:45-16:15 The use of L1 in the EFL classroom in Norway, Ingrid Kristine Hasund (Universitetet i Agder), og Kamilla Kjøstvedt (Universitetet i Agder)

7. januar                                                                                                                 09:00-9:25 Sekvensstruktur og reparasjon i tolkete samtaler, Jessica Hansen (Høgskolen i Østfold)                                                                                                09:30-9:55 Chatten som en ressurs for felles forståelse og læring i videomedierte samtaler, Jenny Gudmundsen (Universitetet i Oslo)                    10:00-10:15 Pause                                                                                                  10:15-10:40 Hvordan håndterer eksaminatorer inadekvate svar i fagsamtalen påmuntlig eksamen? Maria Njølstad Vonen (Universitetet i Sørøst-Norge)         10:45-11:10 Hvordan sensors karakterforslag i karaktersamtalen gir rom forforhandling, Marit Skarbø Solem (Universitetet i Sørøst-Norge), Anne Marie DalbyLandmark (Nordlandsykehuset, Bodø) og Karianne Skovholt (Universitetet i Sørøst-Norge)                                                                                                          11:15-11:30  Pause                                                                                                  11:30-11:55 Multimodal argumentasjon i skole, Jarmila Bubikova-Moan (Høyskolen Kristiania) og Margareth Sandvik (OsloMet)                                                            12:00-12:25 Callouts as emergent choreography - a microanalysis of coordinating CS:GO teamplay, Fredrik Rusk (Nord universitet & Åbo Akademi, Finland) og Matilda Ståhl (Åbo Akademi, Finland)                                                  12:30-13:30 Lunsj                                                                                                            13:30-13:55 Syntaktisk projisering i samstilling av handlingsbeskrivende gester og tale, Pawel Urbanik (NTNU - Norwegian University of Science and Technology) 14:00-14:25 Databank av norske hverdagssamtaler – og noe foreløpige observasjoner om språk og interaksjon i norsk hverdagslig samtalemateriale, Marja Etelämäki (Universitetet i Oslo)                                                                       14:30-14:45 Pause                                                                                                 14:45-15:45 Møte: Veien videre

Publisert 13. des. 2021 16:51 - Sist endret 5. jan. 2022 12:24