Deltakere i Samtaleanalyse og interaksjonell lingvistikk

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Ingvild Badhwar Valen-Sendstad Stipendiat +47 22844279 94018801 i.b.valen-sendstad@iln.uio.no Flerspråklighet, språkpolitikk, Kjønn og kvinneperspektiver, Literacy, Ethnography, Migration, Health
Marja Etelämäki Førsteamanuensis +47 22859129 marja.etelamaki@iln.uio.no Samtaleanalyse, Interaksjonell lingvistikk, Kognitiv lingvistikk, Finsk
Helene Killmer-Rumpf Stipendiat +47 93954136 (mob) +47 939 54 136 helene.killmer-rumpf@iln.uio.no Klinisk lingvistikk, Afasi, Samtaleforskning, Psykolingvistikk
Jenny Gudmundsen Stipendiat jenny.gudmundsen@iln.uio.no Samtaleanalyse, multimodalitet, Flerspråklighet, Flerspråklig praksis
Marit Nygård Halvorsen
Toril Opsahl Førsteamanuensis +47 22858219 toril.opsahl@iln.uio.no Språkvitenskap, Samtaleforskning, Sosiolingvistikk, Leksikografi, Norsk språk, Norsk som andrespråk, Flerspråklig praksis, Flerspråklighet
Paul Sbertoli-Nielsen Stipendiat +47 22855229 97746340 paul.sbertoli-nielsen@ilos.uio.no sammenlignende samtaleanalyse, interaksjonell lingvistikk, krysskulturell pragmatikk, spansk, norsk, responspartikler
Magdalena Solarek-Gliniewicz Stipendiat 46594442 magdalena.solarek-gliniewicz@iln.uio.no Kommunikasjon i spesialisthelsetjenesten, Norsk som andrespråk, Flerspråklig praksis, Tolking, Samtaleforskning, Polsk, Andrespråkslæring og -undervisning, andrespråksforskning
Jan Svennevig Professor II +47 22856148 jan.svennevig@iln.uio.no Retorikk, Kommunikasjon, Nordisk språk, Tekstvitenskap, Flerspråklighet