Deltakere i Språk og didaktikk i en andrespråkskontekst (SODA)

Navn Telefon E-post Emneord
Elisabeth Ellingsen Dosent emerita +47 22 85 42 93 elisabeth.ellingsen@iln.uio.no Norsk som andrespråk, Norsk for internasjonale studenter, Norsk litteratur i en flerkulturell kontekst, Andrespråksdidaktikk
Elisabeth Selj Dosent emerita +47 22854289 91325720 elisabeth.selj@iln.uio.no Norsk språk, Språklæring, Skolen, Andrespråkspedagogikk, Skriving
Liv Jorunn Bakkejord +47 22854239 l.j.bakkejord@iln.uio.no
Jorunn Fredrikke Fyhn Frøili Universitetslektor +47 22 85 67 92 +47 41447999 (mob) jorunn.froili@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter, Tolking
Tone Greve Gedde Universitetslektor emerita +47 22854297 t.g.gedde@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter, Norsk litteratur i flerkulturell kontekst, Norsk medisinsk fagspråk
Liv Andlem Harnæs Dosent emerita +47 22855958 l.a.harnas@iln.uio.no Fonetikk, Fonologi, Norsk som andrespråk
Marit Ruud Mcghie +47 22855203 m.r.mcghie@iln.uio.no
Kate Vivi Rasch Universitetslektor +47 22856964 k.v.rasch@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter
Toril Kristin Sjo Førstelektor +47 22854294 +47 90694827 (mob) t.k.sjo@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter, Språklæring, Norsk som andrespråk, Kulturmøter, Andrespråkspedagogikk, Andrespråksdidaktikk
Annely Tomson Universitetslektor +47 22859198 annely.tomson@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter, Andrespråkslæring og -undervisning
Ewa Wapinska Universitetslektor +47 22844036 ewa.wapinska@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter, Flerspråklighet, Kontrastiv grammatikk, Sosiolingvistikk, Flerkulturell pedagogikk og didaktikk, CEFR
Victor Hansen Universitetslektor +47 22854297 victor.hansen@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter
Aida Leistad Thomassen Universitetslektor +47 22854289 a.l.thomassen@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter
Stine Camilla Johansen Universitetslektor 22857685 s.c.johansen@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter
Teodor Ekblad Aagaard Universitetslektor t.e.aagaard@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter
Eldrid Daljord Universitetslektor eldrid.daljord@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter