Deltakere i Språkendring

Navn Telefon E-post Emneord
Ida Larsson Professor 228 57919 ida.larsson@iln.uio.no Nordisk språkvitskap, Lingvistikk, Syntaks, Språkhistorie
Kristin Bech Professor +47-22857119 kristin.bech@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk språk, Lingvistikk, Språkhistorie, Eldre engelsk, Gammelengelsk, Middelengelsk, Tidlig moderne engelsk, Informasjonsstruktur, Lingvistikk, Korpuslingvistikk, Syntaks, Ordstilling, Nominalfraser, Germanske språk, Formidling
Kersti Börjars Professor II kersti.borjars@iln.uio.no Nordisk språk
Hans-Olav Enger Professor +47-22856092 h.o.enger@iln.uio.no Språkvitenskap, Nordisk språk, Grammatikk, Språkhistorie, Norsk språk
Jan Terje Faarlund Professor emeritus +47-22856949 47828001 (mob) j.t.faarlund@iln.uio.no Språkhistorie, Språkvitenskap, Språktypologi, Lingvistikk, Grammatikk, Nordisk språk, Norsk språk, Indianarspråk
Janne Bondi Johannessen Professor +47-22856814 92896634 (mob) +47 928 966 34 j.b.johannessen@iln.uio.no Språkteknologi, Lingvistikk, Grammatikk, Nordisk språk, Flerspråklighet, Talespråk, Dialektologi
Yvonne Wilhelmina Henriëtte Van Baal Stipendiat y.w.h.van.baal@iln.uio.no Lingvistikk, Språkvitenskap, Amerika-norsk, Arvespråk, Syntaks
Sverre Stausland Johnsen Professor i norderlandsk målvitskap +47 22 85 69 42 stausland.johnsen@gmail.com Ljodskipnad, Ljodbrøyte, Målbrigde, Målsoge, Målbryting
Alexander Kristoffersen Lykke Doktorgradsstipendiat a.k.lykke@iln.uio.no Lingvistikk, Språkvitenskap, Språkendring, Amerika-norsk, Nedarvingsspråk, Historisk Språkvitenskap, Fonologi, Morfologi, Syntaks, Norrønt språk
Julian Kirkeby Lysvik Stipendiat +47-22858235 j.k.lysvik@iln.uio.no Fonologi, morfologi, Psykolingvistikk, Grammatikk
Helge Lødrup Professor +47-22854831 helge.lodrup@iln.uio.no Språkvitenskap, Lingvistikk, Norsk språk, Grammatikk, Syntaks
Oda Røste Odden
Unn Røyneland Professor, Nestleiar ved MultiLing +47-22844037 +47-93831064 (mob) unn.royneland@iln.uio.no Språkvitenskap, Norsk språk, Nordisk språk, Sosiolingvistikk, Dialektologi, Språkhistorie, Nynorsk skriftkultur, Språknormering, Fleirspråklegheit
Urd Vindenes
Piotr Garbacz Instituttleder +47-22857634 451 25 429 piotr.garbacz@iln.uio.no Nordisk språk
Christine Meklenborg Salvesen Førstemanuensis +47-22857338 +47-90720200 (mob) +47-90720200 c.m.salvesen@ilos.uio.no Fransk, Fransk språk, Gammelfransk, Lingvistikk, Språkhistorie, Ordstilling, Klitika, Verbplassering, V2, Syntaks, Diakron lingvistikk, Generativ lingvistikk, Lingvistisk kartografi, Kontrastiv lingvistikk, Topikalisering
Kari Kinn Postdoktor +47-22857109 kari.kinn@iln.uio.no Lingvistikk, Nordisk språk, Syntaks, Historisk språkvitenskap, Språkkontakt
Dag Trygve Truslew Haug Professor +47-22857635 d.t.t.haug@ifikk.uio.no Klassiske språk, Gresk, Latin, Lingvistikk, Syntaks, Semantikk, Datalingvistikk
Patrick Georg Grosz Professor +47-22856016 p.g.grosz@iln.uio.no Lingvistikk, Syntaks, Semantikk
Åshild Næss Professor +47-22844093 ashild.nass@iln.uio.no Lingvistikk, Språkdokumentasjon, Språktypologi, Språkkontakt, Stillehavsspråk
Jozina Vander Klok Postdoktor +47-22857109 j.v.klok@iln.uio.no
Alexander Peter Pfaff Postdoktor +47-22856902 a.p.pfaff@ilos.uio.no
Signe Laake
Gjertrud Flermoen Stenbrenden Førsteamanuensis +47-22855993 g.f.stenbrenden@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk språk, Språkhistorie, Middelengelsk, Gammelengelsk, Tidlig moderne engelsk, Forholdet mellom skrift og uttale, Fonetikk, Fonologi, Språklig endring, Språklig variasjon, Dialektologi, Translatologi, Akademisk engelsk
Taraka Rama Kasicheyanula