Deltakere i Superlingvistikk

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Pritty Patel-Grosz Professor +47 22844028 pritty.patel-grosz@iln.uio.no Lingvistikk, Syntaks, Semantikk
Alexander Refsum Jensenius Professor +47 22 84 48 34 +47 951 29 232 (mob) a.r.jensenius@imv.uio.no Musikkvitenskap, Musikkteknologi, Musikkognisjon, Musikkteori, Musikk og bevegelse, Medier og musikk, Humanistisk informatikk, Interaksjonsdesign
Patrick Georg Grosz Professor +47 22856016 p.g.grosz@iln.uio.no Lingvistikk, Syntaks, Semantikk
Janne Bondi Johannessen Professor +47 22856814 92896634 (mob) +47 928 966 34 j.b.johannessen@iln.uio.no Språkteknologi, Lingvistikk, Grammatikk, Nordisk språk, Flerspråklighet, Talespråk, Dialektologi
Dag Trygve Truslew Haug Professor +47-22857635 d.t.t.haug@ifikk.uio.no Klassiske språk, Gresk, Latin, Lingvistikk, Syntaks, Semantikk, Datalingvistikk
Ingrid Lossius Falkum Førsteamanuensis +47 22844838 i.l.falkum@ifikk.uio.no Filosofi, Lingvistikk, Pragmatikk, Kommunikasjon, Språkfilosofi, Utviklingspsykologi
Marja Etelämäki Førsteamanuensis +47 22859129 marja.etelamaki@iln.uio.no Samtaleanalyse, Interaksjonell lingvistikk, Kognitiv lingvistikk, Finsk
Benedikte Wallace Stipendiat benediwa@ifi.uio.no Maskinlæring, Musikk og bevegelse
Jozina Vander Klok Postdoktor +47 22857109 j.v.klok@iln.uio.no
Olivier Lartillot Forsker +47 22854747 +47 96681210 (mob) ‭+47 96681210‬ olivier.lartillot@imv.uio.no Computational music analysis, Sound analysis, Artificial intelligence, Computational musicology, Music Information Retrieval
Silje Susanne Alvestad Postdoktor +47 22855220 s.s.alvestad@ilos.uio.no Bosnisk/kroatisk/serbisk, Russisk, Hebraisk, Tyrkisk, Aspektsemantikk