Deltakere i Tekst og retorikk

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Eirik Vatnøy Førsteamanuensis +47 41407964 (mob) 41407964 eirik.vatnoy@iln.uio.no Retorikk, Diskursanalyse, Sakprosa, Politisk kommunikasjon, Nye Medier, Tekstvitenskap, Tekstanalyse
Jonas Bakken Førsteamanuensis +47 22845848 +47 95868157 (mob) jonas.bakken@ils.uio.no Norskdidaktikk, retorikk, barnelitteratur, økokritikk, utdanning for bærekraftig utvikling
Kjell Lars Berge Professor +47 22856711 +47 92421945 (mob) +47 924 21 945 k.l.berge@iln.uio.no Tekstvitenskap, Retorikk, Skriveforskning, Literacy
Sine Halkjelsvik Bjordal Stipendiat +47 22858195 +47 90858571 (mob) s.h.bjordal@ikos.uio.no Kulturhistorie, Tekstvitenskap, Retorikk, Kunnskapshistorie
Kristian Bjørkdahl Postdoktor og undervisningsleder +47-22858993 +47-40610908 (mob) kristian.bjorkdahl@sum.uio.no Retorikk, Pragmatisme, Forskningskommunikasjon, Resepsjonsstudier
Kaja Bjølgerud Grimsgaard
Jan Grue Professor +47 22855284 +47 93468663 (mob) jan.grue@isp.uio.no
Jessica Pedersen Belisle Hansen Stipendiat +47 22854740 +47 97965597 (mob) 97965597 j.p.b.hansen@iln.uio.no Samtaleanalyse, Videomediert interaksjon, Tolking, Institusjonell interaksjon, Flerspråklighet, Flerspråklig praksis
Kristin Torjesen Marti Stipendiat +47 91586460 (mob) +4722856218 k.t.marti@iln.uio.no Sakprosa, Doktorgradsstipendiat, Skriveforskning, Tekstvitenskap, Literacy
Elisabeth Mong-Nybo
Ida Seljeseth Student 92047828 ida.seljeseth@iln.uio.no Klarspråk, Doktorgradsstipendiat, Sakprosa, Tekstvitenskap, Retorikk, Literacy, demokrati, multimodalitet
Johan Laurits Tønnesson Professor +47 22856986 +47 93299368 (mob) +4793295368 j.l.tonnesson@iln.uio.no Nordisk språk, Retorikk, Sakprosa, Tekstvitenskap, Klarspråk

Andre deltakere