Systemisk-funksjonell grammatikk (SFL)

Systemisk-funksjonell lingvistikk er en meningsbasert teori om språk. Språkteorien er delt i en systemisk del og en funksjonell del. Språket studeres derfor både som system og som handling.

Systemisk-funksjonell grammatikk skiller seg fra tradisjonell grammatikk ved at den ikke er formbasert. De grunnleggende grammatiske kategoriene i teorien er semantiske. Språket forstås som en sosial semiotikk vi bruker for å skape mening med. Et annen karakteristisk trekk ved teorien er at språket forstås som dynamisk. Det tilpasser seg de særskilte meningsskapingsbehovene i en hver samhandlingsituasjon. Den systemisk-funksjonelle språkteorien er først og fremst forankret i en sosio-kulturell forståelse av språket.

Grunnleggeren av systemisk-funksjonell grammatikk er den britisk-australske forskeren Michael A.K. Halliday.

Sentrale verk

  • M.A.K. Halliday & Christian Matthiesen: An introduction to Functional Grammar (2004)
  • M.A.K. Halliday: Language as social semiotic : the social interpretation of language and meaning (1978)

Innføringsbøker

  • Eva Maagerø: Språket som mening : Innføring funksjonell lingvistikk for studenter og lærere (2005)

Tidsskrifter

  • Functions of Language

Fagmiljøer

Publisert 23. aug. 2010 16:11 - Sist endret 24. aug. 2010 11:49