Deltakere i Bokhistorie og resepsjon

Navn Telefon E-post Emneord
Giuliano D'Amico Førsteamanuensis +47 22858689 giuliano.damico@ibsen.uio.no Ibsen, Nordisk litteratur, Oversettelsestudier, Bokhistorie, Resepsjon, Litteratursosiologi, Vestlig esoterisme
Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy Instituttleder +47-22856870 a.m.b.bjorkoy@iln.uio.no Edisjonsfilologi, Tekstkritikk, Norske forfattere, Barnelitteratur, Nordisk litteratur, Litteratur og litteraturvitenskap
Ståle Dingstad Professor +47-22 85 67 87 stale.dingstad@iln.uio.no Nordisk litteratur, Litteratur og litteraturvitenskap, Litteraturhistorie, Bokhistorie, Norske forfattere, Sakprosa
Gianina Druta Førsteamanuensis +40-729657829 gianina.druta@ibsen.uio.no Ibsen, Rumensk teater, Digital humaniora, Resepsjonsstudier, IbsenStage
Marianne Egeland Professor +47-22857938 r.m.egeland@iln.uio.no Litteratur og litteraturvitenskap, Litteraturformidling
Sissel Furuseth Professor +47 22859153 + 47 92414651 sissel.furuseth@iln.uio.no Nordisk litteratur, Litteraturkritikk, Økokritikk, Digital humaniora, Retorikk, Litteraturvitenskap, Litteraturhistorie, kognitiv poetikk
Ingeborg Rebecca Helleberg Stipendiat 46363911 i.r.helleberg@iln.uio.no
Thor Holt Førstelektor +47 96676402 thor.holt@iln.uio.no
Svein Nyhus svein.nyhus@ibsen.uio.no
Hans Kristian Rustad Professor +47 22857901 h.k.rustad@iln.uio.no Nordisk litteratur, Lyrikk, Medieøkologi, Intermedialitet, Sanglyrikk, Digital litteratur
Birgitte Furberg Moe Stipendiat +47 93094504 +47 930 94 504 b.f.moe@iln.uio.no Nordisk litteratur, Doktorgradsstipendiat, Litteratur og litteraturvitenskap
Ellen Rees Professor +47-22858677 +47-98830354 (mob) ellen.rees@hf.uio.no Ibsen, Drama, Nordisk litteratur, Litteratur og litteraturvitenskap
Tonje Vold Førsteamanuensis +47 92 23 32 36 tonje.vold@iln.uio.no Litteraturformidling, Postkolonialisme, Rasisme, Feminisme, Samtidslitteratur, Nordisk litteratur, Afrikansk litteratur, barne- og ungdomslitteratur