Deltakere i Teoretisk lingvistikk

Navn Telefon E-post Emneord
Bergljot Behrens Professor emerita +47 22857694 bergljot.behrens@ilos.uio.no Oversettelse, Oversettelsestudier, Translatologi, Lingvistikk
Jan Terje Faarlund Professor emeritus +47 22856949 47828001 (mob) j.t.faarlund@iln.uio.no Språkhistorie, Språkvitenskap, Språktypologi, Lingvistikk, Grammatikk, Nordisk språk, Norsk språk, Indianarspråk
Atle Grønn Professor i russisk +47-22856793 atle.gronn@ilos.uio.no Russisk, Semantikk, Pragmatikk, Tempus, Aspekt, Lingvistikk, Sjakkhistorie
Cathrine Fabricius Hansen Professor emeritus c.f.hansen@ilos.uio.no
Dag Trygve Truslew Haug Professor +47-22857635 +4740828717 (mob) d.t.t.haug@ifikk.uio.no Klassiske språk, Gresk, Latin, Lingvistikk, Syntaks, Semantikk, Datalingvistikk
Hans Petter Helland Professor +47 22856776 h.p.helland@ilos.uio.no Fransk, Fransk språk, Lingvistikk, Fransk grammatikk, Fransk syntaks, Språklæring, Fremmedspråkstilegnelse
Janne Bondi Johannessen
Chantal Lyche Professor emerita +47 22856140 chantal.lyche@ilos.uio.no Fransk, Fransk språk, Fransk fonologi, Franske dialekter, Frankrike
Helge Lødrup Professor +47 22854831 helge.lodrup@iln.uio.no Språkvitenskap, Lingvistikk, Norsk språk, Grammatikk, Syntaks
Anneliese Pitz Førsteamanuensis emerita +47 22855975 a.p.pitz@ilos.uio.no Tysk, Tysk språk, Lingvistikk, Syntaks, Oversettelse, Oversettelsesstudier
Andreas Sveen Førsteamanuensis 22 85 43 02 andreas.sveen@iln.uio.no Lingvistikk, Grammatikk, Semantikk, Pragmatikk
Kjell Johan Sæbø Professor 22855271 +4747840234 (mob) +47-47840234 k.j.sabo@ilos.uio.no Tysk, Tysk språk, Lingvistikk, Semantikk, Pragmatikk, Språkfilosofi
Eirik Welo Førstelektor +47 22856765 +4741042946 (mob) eirik.welo@hf.uio.no Gresk, Gamle indoeuropeiske språk, Antikken, Antikkens medisin
Arnfinn Muruvik Vonen
Ingrid Lossius Falkum Førsteamanuensis +47 22844838 +4791307237 (mob) i.l.falkum@ifikk.uio.no Filosofi, Lingvistikk, Pragmatikk, Kommunikasjon, Språkfilosofi, Utviklingspsykologi
Trine Egebakken
Marianne Hobæk Haff Professor emeritus +47 22856824 m.h.haff@ilos.uio.no Fransk lingvistikk, Fransk språk, Fransk syntaks
Kristin Bech Professor +47 22857119 kristin.bech@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk språk, Lingvistikk, Språkhistorie, Eldre engelsk, Gammelengelsk, Middelengelsk, Tidlig moderne engelsk, Informasjonsstruktur, Lingvistikk, Korpuslingvistikk, Syntaks, Ordstilling, Nominalfraser, Germanske språk, Formidling
Christine Meklenborg Nilsen Professor og instituttleder +47-22857338 +47-90720200 (mob) +47-90720200 c.m.nilsen@ilos.uio.no Fransk, Fransk språk, Gammelfransk, Lingvistikk, Språkhistorie, Ordstilling, Klitika, Verbplassering, V2, Syntaks, Diakron lingvistikk, Generativ lingvistikk, Lingvistisk kartografi, Kontrastiv lingvistikk, Topikalisering
Jenny Graver Rådgiver +47 22842051 +4799522974 (mob) jenny.graver@jus.uio.no Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering
Maria Vladimirovna Krave Seniorkonsulent +47 23074503 m.v.krave@medisin.uio.no
Silje Susanne Alvestad Forsker +47 22855220 s.s.alvestad@ilos.uio.no Bosnisk/kroatisk/serbisk, Russisk, Hebraisk, Tyrkisk, Aspektsemantikk