Tidligere arrangementer

Tid og sted: 18. nov. 2014 14:0016:00, UB, Georg Sverdrups hus, Læringsoasen

Arrangementet er i regi av forskernettverket for digital humaniora. Åpent for alle interesserte.

Tid og sted: 4. nov. 2014 14:0016:00, UB, Georg Sverdrups hus, Læringsoasen

Arrangementet er i regi av forskernettverket for digital humaniora. Åpent for alle interesserte.

Tid og sted: 21. okt. 2014 14:0016:00, UB, Georg Sverdrups hus, Læringsoasen

Arrangementet er i regi av forskernettverket for digital humaniora. Åpent for alle interesserte.

Tid og sted: 7. okt. 2014 14:0016:00, UB, Georg Sverdrups hus, Læringsoasen

Edisjonsfilologien arbeider med utgaver av tekster. Utgaver kan være vitenskapelige, kritiske mm. - eller de kan være noe såpass "enkelt" som en faksimileutgave av et manuskript. Edisjonsfilologene har først og fremst arbeidet med de historiske, tekstkritiske og vitenskapelige utgavene, og edisjonsfilologi anvendt på klassiske (gresk/latin) er opprinnelsen til filologien som fagområde. På dette seminaret tar vi opp digitale verktøy og digitale utgaver.

Arrangementet er i regi av forskernettverket for digital humaniora. Åpent for alle interesserte.

Tid og sted: 23. sep. 2014 14:0016:00, UB, Georg Sverdrups hus, Stort møterom (2531)
Tid og sted: 9. sep. 2014 14:0016:00, UB, Georg Sverdrups hus, Læringsoasen
Tid og sted: 25. apr. 2014 09:0012:00, NT 1224

Forskernettverket i Digital humaniora (DH) inviterer til seminar fredag

25. april kl. 9.15-12. i 12. etg. NT. Seminaret avsluttes med lunsj.

 

Digital humaniora er et viktig og mangfoldig felt på HF som hittil har

vært lite synlig. Derfor inviterer vi til et seminar der forskere,

undervisere og utviklere som arbeider på feltet, viser frem sine

prosjekter, applikasjoner og verktøy – til inspirasjon og videre samarbeid.

Rundt 30 pågående og planlagte prosjekter fra alle fakultetets

institutter vil bli presentert ved postere og 3 minutters innlegg, og

det vil være god tid til å diskutere og knytte kontakter.

 

Vi håper mange folk ved instituttene har lyst og anledning til delta.