English version of this page

Data-Mining the Digital Bookshelf

Ellen Rees (UiO) og Lars Johnsen (Nasjonalbiblioteket) presenterer prosjektet "Data-Mining the Digital Bookshelf"

Ellen Rees (foto: UiO) og Lars Johnsen (foto: Nasjonalbiblioteket)

Dette er det første systematiske forsøk på å anvende data-mining metoder i stor skala innen humanistisk forskning på rase, klasse, religion og kjønn i Norge. Kjernegruppen kan vise til fremragende forskning over mange år, og prosjektet kan bidra til å skrive om norsk litteraturhistorie og endre vår forståelse av hvordan litterær kultur påvirker og til en viss grad påvikerer den bredere offentlige diskursen, og motsatt, hvordan den offentlige diskursen former litterær kultur. Vår hovedhypotese er at mange vedtatte sannheter fra tidligere litteraturvitere er misvisende eller falske fordi de ikke er grunnet i empiriske data og kan være preget av et ønske om å framstille Norge som homogent, fredelig, liberal og demokratisk. Vi har utpekt en rekke slike sannheter som vi oppfatter som særdeles problematiske fordi de er blitt ukritisk reprodusert i nyere forskning, og videreformidlet i litteraturhistorier og i skolen. Norsk litteraturhistorieskriving har, helt siden Olaf Hansens Norsk litteraturhistorie (1862), blitt brukt til nasjonalistiske foremål. Ingen har hittil undersøkt hvordan Norges fem nasjonale minoriteter er blitt skildret og/eller ekskludert av både skjønnlitterære forfattere og litteraturhistorikere. Faget har heller ikke tilstrekkelig kunnskap om ekskluderingen av kvinner, arbeiderklassen og andre trossamfunn enn det protestantiske. Men det lille vi vet om norsk litteraturhistorieskriving tyder på at diskriminering og rasisme har vært en åpen hemmelighet i faghistorien.

Publisert 23. nov. 2016 14:40 - Sist endret 13. apr. 2018 13:50