English version of this page

Digital humaniora

Nettverket for digital humaniora ved Universitetet i Oslo

Om nettverket

Nettverket er åpent for alle som er interessert i digital humaniora. Selv om begrepet er relativt nytt, og kontroversielt, har det vært forsket og undervist på feltet i Norge i nærmere førti år.

Hensikten med nettverket er å samle utøverne i feltet og å løfte frem prosjekter og aktiviteter som andre kan ha interesse av. Det tilbys seminarer gjennom Forum for digital humaniora (DHF). Vi arbeider også for å fremme vilkårene for digital humaniora ved Universitetet i Oslo og andre institusjoner i Oslo-område.

Vinter/vår 2015 har medlemmer i nettverket deltatt i arbeidet med å opprette en nordisk forening for digital humaniora (DHN) og tatt initiativ til en nordisk konferanse om digital humaniora i Oslo 15.-17. mars 2016. Informasjon om DHN fins på foreningens nettside.

Nettverket driver en åpen e-postliste. Det er enkelt å melde seg på og få informasjon om digital humaniora i Oslo, Norge og Norden:  

Meld deg på e-postlisten her.

Kjernegruppen

Annika Rockenberger (NB), Alexander Refsum Jensenius (IMV), Asgeir Nesøen (HF-IT), Diana Santos (ILOS), Espen S. Ore (ILN), Federico Aurora (UB/IFIKK), Jarle Ebeling (USIT), Jens Erland Braarvig (IKOS), Joel Priestley (ILN), and Gunnar Liestøl (IMK).

 

Aktiviteter

Kommende, se: Arrangementer.


Tidligere arrangementer, i omvendt rekkefølge:

  • Kartproduksjon ved HF (Short course on maps)
  • DHF høsten 2014
  • Presentasjoner av digital humanities-prosjekter ved Det Humanistiske Fakultetet
  • The two-day Ph.D. seminar "What are Digital Humanities?", held in spring term 2013 at UiO as part of the Ph.D. programme at the Department of Literature, Area Studies and European Languages (ILOS) – http://whataredigitalhumanities2013.wordpress.com

Ressurser

Emneord: Digital Humanities, Digital humaniora
Publisert 29. nov. 2013 12:31 - Sist endret 1. juli 2022 13:36