Deltakere i Digital humaniora

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Annika Rockenberger Rådgiver +47-22856888 annika.rockenberger@ub.uio.no forskningsdata
Christian-Emil Smith Ore Førsteamanuensis +47-22856968 90117410 (mob) 90117410 c.e.s.ore@iln.uio.no Digitial humaniora, Humanistisk informatikk, Leksikografi, Afrikanske språk, Tekstkoding, Edisjonsfilologi, Begrepsmodellering, Ontologi, Informsjonsarkitektur
Espen Smith Ore Senioringeniør +47-22 858189 91390748 (mob) +47-913 907 48 / +30-695 555 0615 e.s.ore@iln.uio.no Digital Humaniora, Edisjonsfilologi, Tekstkoding, XML, Tekstdatabaser, Relasjonsdatabaser
Diana Santos Professor +47-22857657 d.s.m.santos@ilos.uio.no portugisisk, språkteknologi, semantikk, datalingvistikk, Kontrastiv lingvistikk, Korpuslingvistikk, Lingvistikk, Oversettelse, Oversettelsestudier
Anne Birgitte Rønning Professor +47-22856741 41238047 a.b.ronning@ilos.uio.no Allmenn litteraturvitenskap, Litteratur og litteraturvitenskap, Kjønn og litteratur, Estetikk, Digital humaniora, Bokhistorie
Dag Trygve Truslew Haug Professor +47-22857635 d.t.t.haug@ifikk.uio.no Klassiske språk, Gresk, Latin, Lingvistikk, Syntaks, Semantikk, Datalingvistikk
Jens Erland Braarvig Professor emeritus +47-22856858 j.e.braarvig@ikos.uio.no Religionshistorie, Buddhisme, Hinduisme, Språkmøter
Alexander Refsum Jensenius Førsteamanuensis +47 22 84 48 34 +47 951 29 232 (mob) a.r.jensenius@imv.uio.no Musikkvitenskap, Musikkteknologi, Musikkognisjon, Musikkteori, Musikk og bevegelse, Medier og musikk, Humanistisk informatikk, Interaksjonsdesign
Asgeir Nesøen Senioringeniør +47-22855106 +47 99418365 asgeir.nesoen@hf.uio.no IT-tjenester, DMLF, MySQL, MariaDB, OpenLayers, Php, Zend, database, datamodellering, backend
Tor Ivar Østmoe Førstekonsulent +47-22855524 t.i.ostmoe@ifikk.uio.no Internasjonalisering, Internasjonalt samarbeid, Utveksling, Studieadministrasjon, Filosofi
Joel Priestley Senioringeniør +47-22855910 joel.priestley@iln.uio.no Språkteknologi, Korpus
Kjetil Rå Hauge Emeritus +47-22856710 47254243 k.r.hauge@ilos.uio.no Områdestudier, Sentral-Europa og Balkan, Bulgarsk, Bulgaria
Oddrun Grønvik forskar emerita +47-22854327 +47 95 13 13 89 (mob) oddrun.gronvik@iln.uio.no Nordistikk, Nordisk språk, Leksikografi, Morsmålsleksikografi, Afrikanske språk
Federico Aurora Universitetsbibliotekar - i permisjon +47-22845533 federico.aurora@ub.uio.no Bibliotek, Gresk, Latin, Italiensk, Språkvitenskap, Lingvistikk, Språkhistorie, Dialekter, Papyrologi, Digital humaniora, Korpuslingvistikk
Janne Bondi Johannessen Professor +47-22856814 92896634 (mob) +47 928 966 34 j.b.johannessen@iln.uio.no Språkteknologi, Lingvistikk, Grammatikk, Nordisk språk, Flerspråklighet, Talespråk, Dialektologi
Kristin Bech Førsteamanuensis +47-22857119 kristin.bech@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk språk, Lingvistikk, Språkhistorie, Eldre engelsk, Gammelengelsk, Middelengelsk, Tidlig moderne engelsk, Informasjonsstruktur, Lingvistikk, Korpuslingvistikk, Syntaks, Ordstilling, Nominalfraser, Germanske språk, Formidling
Bjørghild Kjelsvik
Atle Grønn Professor +47-22856793 atle.gronn@ilos.uio.no Russisk, Semantikk, Lingvistikk
Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy Førsteamanuensis +47-22854896 a.m.b.bjorkoy@iln.uio.no Edisjonsfilologi, Tekstkritikk, Norske forfattere, Barnelitteratur, Nordisk litteratur, Litteratur og litteraturvitenskap
Federico Aurora Universitetsbibliotekar - i permisjon +47-22845533 federico.aurora@ub.uio.no Bibliotek, Gresk, Latin, Italiensk, Språkvitenskap, Lingvistikk, Språkhistorie, Dialekter, Papyrologi, Digital humaniora, Korpuslingvistikk
Anastasia Maravela Professor +47-22856843 anastasia.maravela@ifikk.uio.no Klassiske språk, Antikken, Gresk, Epos, Lyrikk, Papyrologi, Antikkens medisin, Edisjonsfilologi, Narrativanalyse, Intertekstualitet, Semantikk, Leksikografi
Teresa Pepe Førsteamanuensis +47-22854126 teresa.pepe@ikos.uio.no Arabisk, Midtøsten, Islam, Internett, Sosiale medier, Litteratur, SIMS
Unn Falkeid Professor +47-22856056 +47 99568527 unn.falkeid@ifikk.uio.no Idehistorie, Renessanse, Humanisme, Bokhistorie, Tidligmoderne politisk filosofi, Middelalder, Kjønnsforskning
Kristina Skåden
Joanna Olga Iranowska
Nina Marie Evensen Forsker/nettredaktør +47-22858687 +47-92060359 (mob) n.m.evensen@ibsen.uio.no Det virtuelle Ibsensenteret, Digital humaniora, Edisjonsfilologi, Ibsen, Nordisk litteratur

Andre deltakere