Lenker

Sverige

Språk och språkbruk bland ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer 2002 – 2006

Norge

Utviklingsprosesser i urbane språkmiljø (UPUS) – nasjonalt
UPUS i Oslo

Danmark

Køge-prosjektet i København

Publisert 5. sep. 2008 03:25 - Sist endret 15. nov. 2016 15:39