Norsk forening for kognitiv lingvistikk (NORKOG)

NORKOG er den første norske foreningen for kognitiv lingvistikk. Vi ønsker å fungere som et samlingspunkt for lingvister som er interessert i det kognitivlingvistiske rammeverket. Foreningen har først og fremst til formål å opprette og ivareta kontakt mellom medlemmer, og formidle kontakt om relevante faglige aktiviteter.

Norwegian Cognitive Linguistics Association

Om gruppen

NORKOG er et møtested for alle som identifiserer seg med kognitiv lingvistikk.

Vi har ingen kriterier for hva denne identifiseringen skal bestå i. En av styrkene til kognitive tilnærminger er jo nettopp at de spenner bredt og går på tvers av faglige skillelinjer, og vi ønsker at dette skal være synlig i vår organisasjon.

NORKOG ble stiftet på sommerseminaret i kognitiv lingvistikk våren 2008. Deltakerne var enige om at det var på tide å formalisere et nettverk for kognitivt orienterte lingvister i Norge. Dette vil først og fremst gjøre det lettere for oss å dele informasjon om relevante aktiviteter og prosjekter, og å holde kontakten med hverandre.
 

Medlemskap

Medlemskap er gratis og uforpliktende. Alle medlemmer er også medlemmer av NORKOGs e-postliste. For å bli medlem, ta kontakt med Nina Gram Garmann.
 

Nettsidene

Nettsidene våre skal først og fremst presentere det kognitivlingvistiske miljøet i Norge gjennom lenker til prosjekter og aktiviteter. Samtidig skal den jevnlig oppdateres med faglige nyheter. Hjelp oss med å holde nettsidene oppdatert.
 

Målsettinger

I tillegg er vi med på å arrangere det årlige kognitive sommerseminaret. Et øvrig mål er at NORKOG skal drive aktiv lingvistisk terminologibygging på norsk. Vi er affiliert med ICLA, The International Cognitive Linguistics Association, og ønsker på denne måten å tilknytte oss utenlandske forskningsmiljøer.

E-postliste for medlemmer

E-post-listen vil vi bruke til å holde medlemmene våre oppdatert om faglige aktiviteter. Samtidig ønsker vi at våre medlemmer skal bruke den til kontakt seg imellom. Ved hjelp av e-post-listen kan du nå alle NORKOGs medlemmer. Bruk den til informasjon om arrangementer og hendelser som kan være av interesse for medlemmene, og til faglig diskusjon.

Påmelding: 
Kontakt Nina Gram Garmann om du ønsker å komme med på lista.

 

Styret og vedtekter

Styret har tre medlemmer: to ledere og den som har ansvaret for å arrangere sommerseminaret. Fra 2014-2016 består styret av ledere Nina Gram Garmann (HiOA/UiO) og Tore Nesset (UiT), samt Torodd Kinn (UiB). Rolf Piene Halvorsen (HiST) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

 

 

Vedtekter for Norkog
 

Kontakt oss

Norkog ledes av Nina Gram Garmann. Kontakt henne for å bli medlem, samt for å oppdatere nettsidene.

Publisert 6. okt. 2015 11:21 - Sist endret 18. jan. 2018 15:35