Norsk forening for kognitiv lingvistikk (NORKOG)

NORKOG er den første norske foreninga for kognitiv lingvistikk. Vi ønsker å fungere som et samlingspunkt for lingvister som er interessert i kognitivlingvistiske rammeverk. Foreninga har først og fremst til formål å opprette og ivareta kontakt mellom medlemmer, og formidle kontakt om relevante faglige aktiviteter.

Om foreninga

NORKOG er et møtested for alle som identifiserer seg med kognitiv lingvistikkVi har ingen kriterier for hva denne identifiseringen skal bestå i. En av styrkene til kognitive tilnærminger er jo nettopp at de spenner bredt og går på tvers av faglige skillelinjer, og vi ønsker at dette skal være synlig i vår organisasjon.

NORKOG ble stiftet på sommerseminaret i kognitiv lingvistikk våren 2008. Deltakerne var enige om at det var på tide å formalisere et nettverk for kognitivt orienterte lingvister i Norge. Dette vil først og fremst gjøre det lettere for oss å dele informasjon om relevante aktiviteter og prosjekter, og å holde kontakten med hverandre.

Vårt viktigste møtested er sommerseminaret i kognitiv lingvistikk, som arrangeres annethvert år. NORKOG driver også aktiv lingvistisk terminologibygging på norsk, og vi har blant annet samarbeidet med Språkrådet i dette arbeidet. Vi er affiliert med ICLA, The International Cognitive Linguistics Association, og ønsker på denne måten å tilknytte oss utenlandske forskningsmiljøer.

Styret

Styret har fire medlemmer, valgt på sommerseminar i 2018: Leder Tor Arne Haugen (Høgskulen i Volda) og styremedlemmene Eli Anne Eiesland (Universitetet i Sørøst-Norge), Urd Vindenes (Universitetet i Sørøst-Norge) og Pernille Hansen (Universitetet i Oslo).

Medlemskap

Medlemskap er gratis og uforpliktende. Alle medlemmer er også medlemmer av NORKOGs e-postliste. For å bli medlem og komme på e-post-lista, ta kontakt med Pernille Hansen. Bli gjerne også med i Facebook-gruppa vår.

E-postliste for medlemmer

E-post-lista brukes til å holde medlemmene våre oppdatert om faglige aktiviteter. Samtidig ønsker vi at våre medlemmer skal bruke den til kontakt seg imellom: Bruk den gjerne til informasjon om arrangementer og hendelser som kan være av interesse for medlemmene, og til faglig diskusjon.

 

Publisert 6. okt. 2015 11:21 - Sist endret 23. mai 2019 15:43