Arrangementer

Den viktigste aktiviteten for NORKOG er Kognitivt sommerseminar, som arrangeres annenhvert år.

 

2020 Kognitivt sommerseminar 2020, Universitetet i Tromsø
2018 Kognitivt sommerseminar 2016, OsloMet, Oslo

2016

Kognitivt sommerseminar 2016, Universitetet i Bergen

2014

Kognitivt sommerseminar 2014, Universitetet i Tromsø, 20-21 juni.

2012

Kognitivt sommerseminar 2012, Norsk Videnskaps-Akademi, Oslo, 10 - 11 juni.

2011

Seminar i kognitiv lingvistikk ved Universitetet i Oslo våren 2011.

2010

Seminar i kognitiv lingvistikk ved Universitetet i Oslo våren og høsten 2010

2010

Lesegruppe i kognitiv lingvistikk ved Universitetet i Tromsø våren og høsten 2010

2010

Kognitivt sommerseminar 2010, i Bergen 3.-4. juni.

2009

Kognitivt sommerseminar 2009, Høgskolen i Hedmark 17.-18. juni.
Lysarkene fra seminaret

2008 Kognitivt sommerseminar 2008, Universitetet i Tromsø.
 
 
Kognitivt sommerseminar 2014
 
Kognitivt sommerseminar 2014 ble arrangert på Universitetet i Tromsø. Her er arrangementskomiteen. Tom Egan (styremedlem), Nina Gram Garmann (leder), Laura Janda (arrangementsansvarlig) og Tore Nesset (styremedlem).
 
 
 
 
Kognitivt sommerseminar 2012
Gruppe mennesker. Foto.
Kognitivt sommerseminar 2012 ble arrangert på Vitenskapsakademiet, i samarbeid med UiO og UiT. Her er arrangementskomiteen. Bak fra venstre Guro Fløgstad (leder), Hanne Eckhoff (leder), Laura Janda (medorganisator), Tore Nesset (medorganisator), Stephen Dickey (invitert taler), Anastasia Makarova (medorganisator), Anna Endresen (medorganisator), Julia Kuznetsova (medorganisator), Mark Turner (invitert taler).
 
Stor gruppe mennesker oppstilt. Foto.
Foto: Vibeke E. Nøkling

Kognitivt sommerseminar 2008

Norkog ble grunnlagt på kognitivt sommerseminar ved Universitetet i Tromsø i 2008. Fra 2008 til 2012 besto styret av fra venstre Guro Fløgstad, Hanne Eckhoff og Thomas Egan.

Publisert 6. okt. 2015 11:21 - Sist endret 17. mars 2020 12:57