Forskning

Forskningsprosjekter

 

Kari Tenfjord (prosjektleder), Universitetet i Bergen:
ASKeladden - Morsmålstransfer i norsk innlærerspråk. En korpusbasert
tilnærming. Mer informasjon.
Laura Janda og Tore Nesset (prosjektledere), Universitetet i Tromsø:
Exploring Emptiness. 
Jóhanna Barðdal (prosjektleder), Universitetet i Bergen:
Indo-European Case and Argument Structure in a Typological Perspective. Mer informasjon

 

 

 Hjemmesider til forskerne

 

Jóhanna Barðdal

Sturla Berg-Olsen

Hanne Martine Eckhoff

 

Publisert 6. okt. 2015 11:21 - Sist endret 13. apr. 2018 14:29