Forskernettverket i retorikkdidaktikk

Retorikk er en gammel kunst, og det er også kunsten å undervise i retorikk. Man kan si at retorikken som vitenskapelig disiplin vokste ut av et ønske om å lære seg å tale og skrive konstruktivt, eller i hvert fall effektivt.

Retorikk som tema har kommet tilbake i skolen i de skandinaviske landene. I Norge har vi Kunnskapsløftet som løfter fram muntlig som en generell ferdghet, og i læreplanen for den videregående skolen er retorikken nevnt eksplisitt. I Sverige blir retorikk framhevet som en sentral del av gymnasfaget svensk, og i Danmark fins retorikk som et mulig tilvalg ved alle gymnaser, og muntlighet er et fag i alle gymnasprogram.

På denne nettsiden vil du finne informasjon om retorikkdidaktiske begivenheter slik som nye avhandlinger, spennende artikler, prosjekter under utvikling, gjesteforelesninger og relevante konferanser. Forskernettverket i retorikkdidaktikk opererer ikke med noe offisielt medlemskap, men du kan gjerne sende inn ditt navn og retorikkdidaktiske interesseområder og melde deg på vår e-postliste.

 

Publisert 27. mai 2011 10:50 - Sist endret 21. mai 2012 12:45