Hanne Lauvstad

Avhandlingens tittel: Helicons Bierge og Helgelands schiær: Nordlands Trompets tekst, repertoar og retorikk.

Grad: Dr.art.

Disputas dato: 10. mars 2006

Om avhandlingen:

En litteraturvitenskapelig, retorisk analyse som viser at Petter Dass henviser til og bruker motiver fra både klassisk gresk og latinsk diktning og fra Bibelen når han beskriver Nordland. Nordlands Trompet er ingen heimstaddiktning i moderne forstand, men en topografisk hyllest etter klassisk mønster, som samtidig har et kristent, forkynnende siktemål.

Om Hanne Lauvstad:

Hanne Lauvstad er i sin forskning særlig opptatt av edisjonsfilologiske og retoriske spørsmål. Hun har forsket på og undervist i både eldre og nyere litteratur, men har i den senere tid især fordypet seg i skandinavisk litteratur 1500-1800 og edisjonsfilologi. Hun har i tillegg vært med i arrangementskomiteen for Den tredje nordiske retorikk-konferansen, som gikk av stabelen ved UiO 18.-20. mai 2006. Tidligere har hun også arbeidet med leksikografi, et emne hun nylig har vendt tilbake til som nyansatt redaktør for Det norske akademis store ordbok (NAOB) i Kunnskapsforlaget.

Aktuelle lenker:

Pressemelding og vitenskapelig sammendrag

Petter Dass-museet på Alstahaug

Publisert 28. mai 2010 11:51 - Sist endret 18. mars 2019 11:44