Anders Nøklestad

Avhandlingens tittel: A Machine Learning Approch to Anaphora Resolution Including Named Entity Recognition, PP Attatchment, Disambiguation, and Animacy Detection.

Grad: Ph.d.

Disputas dato: 19. juni 2009 

Om avhandlingen:

Nøklestads avhandling viser at datamaskiner helt av seg selv kan lære forskjellen på tog og reinsdyr i disse setningene:

”Toget traff reinsdyret fordi det kjørte for fort”
”Toget traff reinsdyret fordi det sto i skinnegangen”

Vi ser straks at ordet "det" handler om toget i den første setningen og reinsdyret i den andre. Evnen til å til å forstå dette er unik for mennesker. Datamaskiner har ikke denne evnen. Doktoravhandlingen til språkteknolog Anders Nøklestad viser at det er mulig å gjøre noe med saken.

Nøklestad har brukt såkalt maskinlæring for å få en datamaskin til å skjønne hvilke av ordene i en tekst som viser til de samme tingene. Ved å se eksempler på hva som er rett og galt, lærer datamaskinen seg å ”tenke” seg frem til hvordan den kan knytte sammen ord i tekster den aldri har sett før.

Denne kunnskapen kan hjelpe til å lage smartere søkemotorer som kan svare direkte på spørsmål av typen ”Når ble Henrik Ibsen født?” Dermed behøver vi ikke selv å lese gjennom lange trefflister i Google for å finne svarene.

Aktuelle lenker:

Pressemelding og vitenskapelig sammendrag

Publisert 28. mai 2010 11:51 - Sist endret 25. mars 2019 10:09