Bente Ailin Svendsen

Avhandlingens tittel: Så lenge vi forstår hverandre: Språkvalg, flerspråklige ferdigheter og språklig sosialisering hos norsk-filippinske barn i Oslo.

Grad: Dr. art.

Disputas dato: 21. januar 2005

Om avhandlingen:

Emnet for avhandlingen er fem 8-9-årige norsk-filippinske barns flerspråklige praksis og sosialisering, samt deres muntlige ferdigheter i norsk, engelsk og tagalog, det største språket i Filippinene. Svendsen viser at barna i samtaler seg imellom veksler mellom norsk, engelsk og tagalog, iblandet svensk, "ungdomsspråk" og stilisert "innvandrernorsk", for å forhandle om identitet og for å vise sin tilhørighet i flere kulturer. Barnas veksling skyldes på ingen måte lav språkkompetanse i norsk. Tvert i mot har barna gode ferdigheter i norsk, og langt bedre ferdigheter i engelsk enn sine jevnaldrende. Barnas veksling mellom ulike språk og varieteter skyldes en kreativ evne hos oss mennesker, nemlig at vi tar i bruk både de verbale og ikke-verbale virkemidler vi har til rådighet for å nå våre kommunikative mål. Vi er først og fremst "språkere".

Om Bente Ailin Svendsen:

Bente Ailin Svendsen er nå førsteamanuensis ved ILN der hun underviser i Norsk som andrespråk. Hennes viktigste forskningsinteresser er flerspråklighet hos minoritetsspråklige. Hun er særlig interessert i hvordan barn og unges flerspråklighet kommer til uttrykk på deres egne premisser, som i hverdagslige aktiviteter på skolen, blant jevnaldrende og i familien. Sentralt i hennes forskning står forholdet mellom sosiale faktorer og flerspråklig tilegnelse og praksis.

Aktuelle lenker:

Pressemelding og vitenskapelig sammendrag

NORDBAS - søk på Bente Ailin Svendsen i base for nordisk forskning om invandreres språk

Publisert 28. mai 2010 11:51 - Sist endret 25. mars 2019 11:04