Benedicta Windt-Val

Avhandlingens tittel: Men han het Edvard… Navn og navnebruk i Sigrid Undsets forfatterskap

Grad: Ph.d.

Disputas dato: 4. februar 2010

Om avhandlingen:

Det er ingen tilfeldighet at Kristin Lavransdatter heter nettopp Kristin. Personnavnene i Undsets romaner er nøye valgt ut for å fortelle noe om personligheten til skikkelsene i hennes romaner. Det sier doktorand Benedicta Windt-Val i en ny avhandling ved Universitetet i Oslo. Det norske folk har dermed fått helt ny kunnskap om Sigrid Undsets forfatterskap.

Sigrid Undset nedla et stort arbeid i sitt valg av navn på personene i sine verker. Dette blir konklusjonen i avhandlingen Men han het Edvard … Navn og navnebruk i Sigrid Undsets forfatterskap, der Benedicta Windt-Val beskriver og analyserer forfatterens bruk av navn i tre langnoveller, seks samtidsromaner og fire historiske romaner. Tittelen Men han het Edvard … er hentet fra Undsets novelle Vårskyer, der hun illustrerer hvordan et navn kan forandre et menneskes skjebne.

Den kolossale navnerikdommen er et markant trekk ved Undsets diktning, og forfatteren har i rikt monn de kunnskaper og den innsikt som skal til for å gjøre navnene til et konstituerende element i den kreative skriveprosessen. Undsets interesse for navn finner mange ulike uttrykksformer gjennom alle de verkene som er analysert i avhandlingen.

Avhandlingen kombinerer onomastisk og litteraturvitenskapelig teori og metode på en helt ny måte. Dette bidrar til å kaste lys over Undsets varierte og betydningsbærende utnyttelse av navnenes potensial, og ikke minst hennes innsiktsfulle bruk av den nære forbindelsen mellom navn og personlighet.

Aktuelle lenker:

Pressemelding og vitenskapelig sammendrag

Publisert 28. mai 2010 11:51 - Sist endret 2. juni 2010 13:37