Anu Laanemets er ny førsteamanuensis i nordisk språk

Laanemets er fra Estland og har bred erfaring fra flere skandinaviske universiteter. Hennes forskningsinteresser er innenfor nordisk språkvitenskap og lingvistikk.

Anu Laanemets (Foto: privat)

Laanemets har doktorgrad og magistergrad i nordiske studier med spesialisering i språklige emner, samt bachelorgrad i norsk språk og litteratur fra Tartu Universitet, Estland. I tillegg har hun supplert sin utdannelse med flere kortere og lengre studie- og forskningsopphold ved diverse skandinaviske universiteter, deriblant Göteborgs Universitet, Copenhagen Business School, Universitetet i Aarhus og Handelshøjskolen i Aarhus, samt Universitetet i Oslo.

– Jeg har blant annet gjennomført et ettårig studieprogram i norsk for utenlandske studenter her ved UiO, med undervisere som Kirsti Mac Donald, Elisabeth Ellingsen, Ingeborg Kongslien og Elisabeth Selj. På denne måten er Oslo og Universitetet ikke helt nytt for meg og det blir morsomt å vende tilbake hit hvor jeg så å si begynte mine norskstudier engang, sier Anu Laanemets.

I årene 2001-2014 var Laanemets tilsatt på Tartu Universitet, først som undervisningsassistent og senere som lektor i skandinavisk språkvitenskap. Utover undervisnings- og forskningsoppdrag var hun leder og programansvarlig for den skandinaviske avdelingen i en femårsperiode.

– Før jeg kom til Oslo, jobbet jeg som Marie Skłodowska-Curie postdoktor ved Sprogforandringscentret ved Københavns Universitet, hvor jeg arbeidet med spørsmål om språklig variasjon basert på moderne dansk talespråksdata, legger hun til.

Skandinavisk gramatikk og andrespråksforskning

–  Min forskningsinteresse ligger innenfor nordisk språkvitenskap og lingvistikk med særlig fokus på skandinavisk grammatikk (syntaks), variasjonslingvistikk og sammenlignende språkstudier. Min forskning har sterk empirisk forankring og jeg har inngående erfaring med å arbeide med diverse tale- og skriftspråkskorpus.

Hun har også arbeidet med problemstillinger innenfor andrespråksforskning. Akkurat nå arbeider hun med noen artikler om bruk av hjelpeverb i dansk talespråk og er sammen med Caroline Heycock (Edinburgh) og Hjalmar P. Petersen (Fróðskaparsetur Føroya) i gang med å forberede en sammenlignende undersøkelse av bruk av hjelpeverb i dansk og færøysk.

– Til våren kommer jeg til å undervise i grammatikk og sosiolingvistikk på diverse kurs på NOR og NOAS, avslutter Laanemets.

Av Olaf Christensen
Publisert 31. okt. 2017 09:49 - Sist endret 2. nov. 2017 11:40