Christina Matthiesen er førsteamanuensis II i retorikk og språklig kommunikasjon

Matthiesen har sin utdanning fra København, men jobber nå ved Universitetet i Aarhus. Ved ILN skal hun forske og undervise i retorikk med et skandinavisk perspektiv.

Christina Matthiesen (Foto: privat)

Christina Matthiesen har doktorgraden i retorikk fra Københavns Universitet og cand. mag i retorikk med sidefagene engelsk og pedagogikk, også fra Københavns Universitet. 

Hun har vært lektor i retorisk skriving, skrivedidaktikk og retorikkens didaktikk på Københavns Universitet i perioden 2002 - 2010, og dessuten arbeidet mange år som skribent og konsulent. I tillegg er hun dansk områderedaktør for tidsskriftet Sakprosa, og medlem av bestyrelsen for Københavns Åbne Gymnasium.

– I dag er jeg ansatt som adjunkt (assistant professor) på Aarhus Universitet, Danish School of Education, hvor jeg underviser og forsker i retorikkens utdannelsestradisjon og skrivepedagogikk, herunder omgangen med modelltekster og sakprosaundervisning relatert til demokrati og karakterdannelse, sier Matthiesen.

Forskning og undervisning

– Her på ILN skal jeg forske og undervise i retorikk og retorikkens utdannelsestradisjon i en skandinavisk kontekst, avslutter Christina Matthiesen.

Av Olaf Christensen
Publisert 28. sep. 2017 10:09 - Sist endret 29. sep. 2017 15:23