Kersti Börjars er professor II i nordisk språk

Börjars kommer til ILN fra universitetet i Manchester, der er hun professor i lingvistikk og Associate Vice-President med ansvar for undervisning.

Kersti Börjars

Börjars er utdannet ved universitetet i Uppsala (fil.kand.) og har tilsvarende mastergrad fra universitetet i Leiden. Hun tok doktorgraden ved universitetet i Manchester. Börjars har vært ansatt i Manchester siden 1990, med avbrekk for forskningsopphold i Holland og Sverige. Hun har vært professor siden 2002. Börjars presenterer sin forskning og undervisning på svensk.

«Min forskning och undervisning är inom syntaktisk teori och språkhistoria. Vid Universitetet i Manchester är jag också Associate Vice-President med speciellt ansvar för utbildning. Denna terminen undervisar jag en kurs i grammatikalisering tillsammans med Hans-Olav Enger. Tillsammans med tre kollegor är jag med och organiserar en internationell konferens, och så skall jag prata med kollegor på fakultetsnivå om mina erfarenheter i min roll som Associate Vice-President eftersom det är intressant för både dem och mig att jämföra.

Till sommaren skall jag sitta ner tillsammans med instituttleder Piotr Garbacz och planera mina aktiviteter inför nästa år, hitta områden där min erfarenhet passar ihop med det institutionen behöver. Jag hoppas fortsätta med undervisning, vara med på olika sätt med doktorander och hitta gemensamt forskningsämne med kollegor.»

Les mer om Kersti Börjars her

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 8. mars 2017 15:01 - Sist endret 8. mars 2017 15:01