Solveig Berg Johnsen er ny universitetslektor

Berg Johnsen har studert i Bodø, Oslo og Madrid. Hun skal undervise i norsk for internasjonale studenter på ulike nivå.

Solveig Berg Johnsen (foto: Olaf Christensen)

– Jeg har studert ulike språkfag på UiO, Høgskolen i Bodø og Universidad Complutense i Madrid, forteller Berg Johnsen. Hun fullførte mastergrad i norsk som andrespråk ved UiO i 2016.

– I løpet av studietiden har jeg undervist i norsk for voksne innvandrere på voksenopplæringen, Nord Universitet og UiOs internasjonale sommerskole. Det siste året har jeg jobbet på Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO), hvor jeg blant annet har jobbet med utvikling av flerspråklige læringsressurser og kompetansehevingskurs for lærere.

Hva skal du arbeide med på ILN?

– Her skal jeg undervise i norsk for internasjonale studenter på ulike nivå, i tillegg skal jeg undervise noe på emnet NOAS2102 - Andrespråksundervisning og andrespråkslæring, avlutter hun. 

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 18. sep. 2017 12:24 - Sist endret 18. sep. 2017 12:24