2019

Publisert 2. mai 2019 11:37

Professoren i nordisk litteratur har fått 800 000,- til prosjektet «Digital mediekultur og kunstneriske praksiser».

Publisert 18. mars 2019 13:18

Busterud er tilsatt som er førsteamanuensis i nordisk språk. Hun er spesialist i andrespråkstilegnelse, og til høsten skal hun være på Senter for grunnforskning (CAS) for å forske på hvordan grammatisk kjønn varierer, tilegnes og endres.

Publisert 22. jan. 2019 17:49

– Politisk retorikk preger nyhetsbildet i alle kanaler i dag, sier ILNs nye førsteamanuensis i moderne retorikk.