MENOTA Vadstena (avsluttet)

Målet med Vadstena-prosjektet er å studere den fornsvenske tekst- og handskriftsproduksjonen ved Vadstena kloster og undersøke kva for tyding denne produksjonen hadde i utviklinga av svensk skriftkultur.

Det står med bokstaver Medieval Nordic Text Archive. www.menota.org. Vadstena. Logo.

Om prosjektet

Projektet har som huvudsyfte att etablera en databas över medeltida svensk handskriftstext. Databasen skall vara tillgänglig för svensk och internationell forskning och kommer att fungera stimulerande för forskningen om de svenska medeltidshandskrifterna. De tryckta utgåvor av medeltidstexterna som föreligger i dag fyller inte det behov av handskriftsutgåvor som modern internationell forskning efterfrågar. Här kommer den etablerade databasen att fylla en lucka.

Det medeltida handskriftsmaterialet är relativt begränsat till sitt omfång, men det är ändå inte realistiskt att hela detta material skulle kunna göras elektroniskt tillgängligt inom de ramar som ges för projektet. Därför avgränsas ett material som kan föreligga i elektronisk form inom den angivna tiden. Vid Vadstena kloster producerades mängder av handskrifter. En stor del av dessa har gått förlorade men det finns ännu ett drygt sextiotal manuskript som innehåller fornsvensk text bevarade.

Textarkivet kan i framtiden knytas till de bilddatabaser som nu etableras av handskriftsmaterialet. Detta gör det möjligt att söka mellan text och handskriftssida vilket öppnar nya möjligheter vid t.ex. studiet av relationer mellan text och illustrationer. Dessutom kan detta ytterligare reducera användningen av originalmanuskripten inom forskningen, vilket naturligtvis sparar detta ömtåliga material från onödig exponering. Projektets arbete kommer under projektperioden att presenteras på denna hemsida.
Se arbetsjournal (PDF)

Varighet

2003-2007

Finansiering

Riksbankens jubileumsfond

Samarbeid

Prosjektet er eit samarbeid mellom universiteta i Oslo, Stockholm og Umeå under leiing av professor Lars-Erik Edlund i Umeå.

Presentationer av projektet

* 12 november 2003 presenterade Karl G. Johansson projektet inför högre seminariet vid Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet.

* Presentation av projektet Vadstenaklostrets handskrifter digitalt tillgängliga i form av en poster vid konferensen Svenska språkets historia 8 i Lund 22 maj 2004.

Vetenskapligt råd

Sture Allén
Barbro Söderberg
Odd Einar Haugen

Länkar

Medieval Nordic Text Archive
The Menota handbook versjon 1.1 (5. mai 2004)
Medieval Unicode Font Initiative
Vadstenaprojektet
Menota TVB

 

Publisert 25. mai 2010 15:48 - Sist endret 14. apr. 2020 17:27

Kontakt

Prosjektleder: Karl Gunnar Johansson (ILN)

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere